De persoonsvorm en onderwerp + woordenschatuitbreiding

Het is een digitaal leerpad waarbij de leerlingen oefeningen maken rond zinsleer. Ze komen te weten wat en hoe ze de persoonsvorm en het onderwerp kunnen vinden. In het leerpad is ook een taaluitdaging verwerkt waarbij de leerlingen gaan werken aan woordenschatuitbreiding. Doelstellingen Leerplandoelen Doelen 1B: LPD 1 * De Lees meer…

Begrijpend lezen en luisteren

Dit lesmateriaal bevat een oefening begrijpend lezen en luisteren met als onderwerp ‘Instagramprofielen van kinderen worden vaak gehackt’. Je kan deze oefening ook als evaluatieactiviteit gebruiken. Doelstellingen Leerplandoelen NEDERLANDS eerste graad A-stroom (VVKSO-BRUSSEL D/2019/13.758/008) 1 * De leerlingen beleven plezier aan en zijn gemotiveerd voor taal via cultuur, luisteren, lezen, Lees meer…

Herhaling zinsleer: de voorwerpen en bepalingen

Dit lesmateriaal bevat een Blendspace (Tes Teach) waarin de leerlingen via powerpointpresentaties de theorie van het lijdend voorwerp, het meewerkend voorwerp, het handelend voorwerp, het voorzetselvoorwerp en de bepalingen herhalen. Na elk theoretisch gedeelte kunnen de leerlingen oefenen via een BookWidget. Op het einde van het leerpad is er een Lees meer…