Dit lesmateriaal bevat twee verhalen op een verschillend niveau. De leerlingen lossen de bijhorende vragen op via de BookWidgets.

Doelstellingen

Lesdoelen

  • De leerlingen kunnen een tekst verwerken a.d.h.v gegeven opdrachten.

Lesmateriaal

Gemaakt door Sarah Driesen

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be