Begrijpend lezen en luisteren

Dit lesmateriaal bevat een oefening begrijpend lezen en luisteren met als onderwerp ‘Instagramprofielen van kinderen worden vaak gehackt’. Je kan deze oefening ook als evaluatieactiviteit gebruiken. Doelstellingen Leerplandoelen NEDERLANDS eerste graad A-stroom (VVKSO-BRUSSEL D/2019/13.758/008) 1 * De leerlingen beleven plezier aan en zijn gemotiveerd voor taal via cultuur, luisteren, lezen, Lees meer…

Verenkelen of verdubbelen klinker/medeklinker

Dit lesmateriaal bevat een kennisclip ter ondersteuning bij de lesinhouden van de les ‘Speel je spelling’ in Taalweb 1. Het werd aangevuld met een syntheseoefening op Bookwidgets. Doelstellingen Leerplandoelen 18 De leerlingen gebruiken het inzicht in de belangrijkste regels en kenmerken van het Standaardnederlands als taalsysteem ter ondersteuning van hun Lees meer…