Deck Toys: Zuivere stoffen en mengsels

In dit lessenpakket wordt het onderwerp materie behandeld. Eerst wordt er concreet uitgelegd wat materie is. Dan worden de aggregatietoestanden en faseovergangen besproken. Er wordt afgesloten met zuivere stoffen en mengsels. De verschillende soorten mengsels (homogeen en heterogeen) worden hier ook uitgelegd. Doelstellingen Leerplandoelen 34 De leerlingen onderscheiden voorbeelden van Lees meer…

Het transportstelsel

Dit zelfstudiepakket, ontworpen in TesTeach, gaat over het transportstelsel. Het zelfstudiepakket is toepasbaar naast het leerboek/leerwerkboek/werkboek Biogenie 1, maar kan ook daarnaast worden gebruikt. Het neemt in totaal twee lesuren in beslag. Door middel van gevarieerde en uitdagende verwerving- en verwerkingsopdrachten komen de leerlingen alles te weten over het hart, Lees meer…

Energieomzettingen in technische toepassingen

In dit lespakket is een online leerpad over energieomzettingen in technische toepassingen voorzien. Hierbij worden volgende onderdelen behandeld: Machines zetten energie om in bewegingsenergie. Elektrische energie geleverd door batterijen. Doelstellingen Vormingsdoelen De leerlingen zien in dat energieomzettingen in hun dagdagelijkse leven plaatsgrijpen. Ze beseffen dat ze dagelijks met natuurwetenschappen in Lees meer…

Interacties tussen organismen van eenzelfde soort

Dit lesmateriaal gaat over “interacties tussen organismen van eenzelfde soort”. Het is gegoten in een online webquest met interactieve tools. De les focust zich op 5 onderdelen: leven in groep, concurrentie, coöperatie, communicatie en gedrag. Er worden nog extra middelen aangeboden om de leerstof extra in te oefenen zoals flashcards Lees meer…