Mentaal welzijn in de klas

Kaartspel voor leerkrachten Het is als leerkracht niet altijd makkelijk om signalen van verminderd mentaal welzijn in de klas te herkennen, laat staan hierop te reageren. Dit spel is ontwikkeld om leerkrachten handvaten te geven en in een veilige omgeving hierover na te denken. Speel het kaartspel en zoek samen Lees meer…

Het weer in de eerste graad van de B-stroom

Het weer Het is een workshop rond het weer voor de eerste graad B-stroom. Het is een workshop die uit verschillende delen bestaat en waarbij leerkrachten zelf kunnen bepalen welke delen ze graag met hun leerlingen zouden doen. Deze workshop is uitgewerkt na een onderzoek over welke didactische elementen van Lees meer…

Expired: De BASO-fiche, relikwie of noodzaak?

Het overgangsdocument van basisonderwijs naar secundair onderwijs onder de loep. De bestaande BASO-fiche is een genuanceerde informatiefiche opgesteld door de basisschool, die bij inschrijving in het secundair onderwijs idealiter wordt voorgelegd. Tijdens onze literatuurstudie merkten we op dat de informatie die terug te vinden is in de verschillende BASO-fiches niet Lees meer…

Is Nieuwe Autoriteit de nieuwe prioriteit?

Nieuwe Autoriteit Steeds meer scholen gaan vandaag aan de slag met Nieuwe Autoriteit. Haim Omer, de grondlegger van Nieuwe Autoriteit, heeft na veel onderzoek met probleemjongeren ingezien hoe er met hen kan worden omgegaan op een verbindende manier. Ook scholen is deze nieuwe vorm van autoriteit niet ontgaan. Wij willen Lees meer…

Verteltalent!

Een gids vol tips om verhaalbegrip te stimuleren Ons project is gericht op het bieden van tips voor leerkrachten om het verhaalbegrip bij kleuters te stimuleren. Wij kregen een heel ruim probleem voorgeschoteld, dit ging over ouderbetrokkenheid, taalarme kinderen, KOALA-test, enzovoorts. Wij hebben gefocust op het taalaspect en hebben gewerkt Lees meer…

Guidance in inquiry-based learning

UTOPIA- Sharing knowledge We wanted to see if 9-years-old children can find good questions and do a research on their own or if they need more guidance during inquiry-based learning. We did 2 lessons with different types of guidance to see which type is the best for the 9-years-old children. Lees meer…