Dit lesmateriaal bevat een website waarin de leerlingen via opdrachten een boekverslag maken over het boek ‘De poppenmaker van Krakau’ van R.M. Romero. Er komen drie literaire bouwstenen aan bod: personages, ruimte en thema. De website biedt per bouwsteen een opdracht aan, waarna een kort stukje theorie volgt. Er zijn geen verbetersleutels omdat de leerlingen eigen interpretaties en persoonlijke antwoorden zullen geven. Voor leerlingen zonder een PC of internet is er een werkbundel voorzien met dezelfde inhoud en opdrachten als op de website.

Doelstellingen

Leerplandoelen

NEDERLANDS eerste graad A-stroom (VVKSO-BRUSSEL D/2019/13.758/008)

 • LPD2: De leerlingen bepalen het onderwerp, de globale inhoud, de hoofdgedachte en de hoofdpunten van gesproken en geschreven teksten met deze kenmerken.
 • LPD9: De leerlingen verwerken hun leeservaring met ondersteuning van elementaire en narratieve concepten bij het lezen en beluisteren van artistiek – literaire teksten.
 • LPD11: De leerlingen verbinden artistiek – literaire teksten met zichzelf en de eigen leefwereld en gaan respectvol en constructief om met individuen, groepen en thema’s.

Eindtermen:

 • ET 2.2 De leerlingen bepalen het onderwerp en de globale inhoud van geschreven en gesproken teksten in functie van doelgerichte informatieverwerking en communicatie.
 • ET 2.3 De leerlingen bepalen wat de hoofdgedachte en de hoofdpunten zijn in geschreven en gesproken teksten in functie van doelgerichte informatieverwerking en communicatie.
 • ET 2.13 De leerlingen verwoorden hun gedachten en gevoelens bij het lezen en beluisteren van fictionele teksten met een literaire inslag met ondersteuning van elementaire literaire en narratieve concepten.
 • ET 16.5 De leerlingen drukken hun gedachten en gevoelens uit bij het waarnemen van kunst- en cultuuruitingen.

Lesdoelen

 • De leerlingen kunnen een mindmap maken van de voornaamste elementen uit het gelezen boek.
 • De leerlingen kunnen de verschillende personages uit een gelezen tekst benoemen, herkennen en omschrijven.
 • De leerlingen kunnen de opgegeven elementen plaatsen in de twee belangrijkste ruimtes van het boek.
 • De leerlingen kunnen verbanden leggen tussen de elementen in de verschillende ruimtes.
 • De leerlingen kunnen het thema van een gelezen tekst bepalen.
 • De leerlingen kunnen het belang inzien van een literaire tekst voor zichzelf en de samenleving.
 • De leerlingen kunnen hun mening over een gelezen tekst weergeven.

Lesmateriaal

Links

Via deze link komt u terecht op de website met al het lesmateriaal.

Gemaakt door Mieke Aerts

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be