De persoonsvorm en onderwerp + woordenschatuitbreiding

Het is een digitaal leerpad waarbij de leerlingen oefeningen maken rond zinsleer. Ze komen te weten wat en hoe ze de persoonsvorm en het onderwerp kunnen vinden. In het leerpad is ook een taaluitdaging verwerkt waarbij de leerlingen gaan werken aan woordenschatuitbreiding. Doelstellingen Leerplandoelen Doelen 1B: LPD 1 * De Lees meer…

Teksttype en tekstdoel / taaluitdaging: hoofdletters en werkwoorden ott en ovt

Het is een digitaal leerpad waarbij de leerlingen oefeningen gaan maken rond het thema teksttype en tekstdoel. Doorheen het leerpad zijn er ook twee taaluitdagingen. De eerste taaluitdaging is een oefening over de hoofdletters en de tweede taaluitdaging is een oefening over de werkwoorden in de ott en ovt. Doelstellingen Lees meer…

Het lijdend voorwerp en het meewerkend voorwerp

Hierbij kan je twee instructiefilmpjes vinden over de zinsdelen het lijdend voorwerp en het meewerkend voorwerp. Je kan dit gebruiken als extra ondersteuning tijdens de preteaching. Doelstellingen Leerplandoelen NEDERLANDS tweede graad ASO – TSO – KSO (VVKSO-BRUSSEL D/2012/7841/001) 8.3 Reflecteren op zinnen en woordgroepen. Herkennen, onderzoeken en benoemen van zinnen Lees meer…