Liefde is: veranderingen in de puberteit

In dit lessenpakket vind je een bundel ‘Liefde is…’ en een begeleidende powerpoint. In deze bundel staan ‘veranderingen’ in de puberteit centraal. Wat verandert er aan ons lichaam? Wat verandert er op sociaal-emotioneel vlak? Hoe komt dat? Hoe gaan we daar het beste mee om? Doelstellingen Ontwikkelingsdoelen OV3 3. Taalvaardigheid: Lees meer…

Kennisclip Schaal

Deze kennisclip is voor leerlingen van de opleiding Beeldende en architecturale kunsten met een beperkte kennis Nederlands. Ze leren school kennen en de juiste benamingen toepassen. Doelstellingen Leerplandoelen BRUSSEL D/2016/13.758/00 4 1. De leerlingen maken bij 2D en 3D kennis met schaal. 10. De leerling ontwikkelt tekenvaardigheid met tekeninstrumenten en Lees meer…

Het beenderstelsel

Dit lesmateriaal behandelt het beenderstelsel, meer specifiek de anatomie, pathologie, fysiologie en problemen met de wervelkolom. Doelstellingen Leerplandoelen D/2014/7841/033 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn. Observeren en herkennen van aandoeningen. Lesmateriaal Gemaakt door Lynsaye Goris en Marissa van Lommel Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be

Deck Toys: Zuivere stoffen en mengsels

In dit lessenpakket wordt het onderwerp materie behandeld. Eerst wordt er concreet uitgelegd wat materie is. Dan worden de aggregatietoestanden en faseovergangen besproken. Er wordt afgesloten met zuivere stoffen en mengsels. De verschillende soorten mengsels (homogeen en heterogeen) worden hier ook uitgelegd. Doelstellingen Leerplandoelen 34 De leerlingen onderscheiden voorbeelden van Lees meer…