Op zoek naar leerinspiratie?

Doelgericht leren

De Thomas More Lerarenopleidingen in Geel, Turnhout en Vorselaar willen samen met jullie streven naar efficiënte, effectieve en zinvolle leertijd!

#LeraarInSpe

Onze leraren in spe verzamelen inspirerende, creatieve en doelgerichte materialen om met kinderen en leerlingen aan de slag te gaan.

Leraren inspireren!

Wij hopen met dit aanbod leerlingen, ouders en leraren iets bij te leren, te inspireren en in het bijzonder onze stagescholen te ondersteunen!

Laatste berichten

Kies bovenaan een categorie om alle berichten te lezen!