Het is een digitaal leerpad waarbij de leerlingen oefeningen maken rond verwijswoorden. Ze komen te weten wat verwijswoorden zijn en hoe ze deze kunnen vinden. Het tweede deel van het leerpad bestaat uit een luisteroefening waarbij de leerlingen een fragment moeten bekijken van ‘KLAAR’ en de bijhorende vragen moeten beantwoorden.

Doelstellingen

Leerplandoelen

Doelen 1B:

 • LPD 1 * De leerlingen beleven plezier aan en zijn gemotiveerd voor taal via cultuur, luisteren, lezen, spreken, schrijven, interactie en inzicht in het taalsysteem.
 • LPD 2 De leerlingen bepalen het onderwerp, de globale inhoud, de hoofdgedachte en de hoofdpunten van gesproken en geschreven teksten met deze kenmerken.
 • LPD 3 De leerlingen selecteren relevante informatie in geschreven en gesproken teksten met deze kenmerken.
 • LPD 18 De leerlingen gebruiken het inzicht in de belangrijkste regels en kenmerken van het Standaardnederlands als taalsysteem ter ondersteuning van hun communicatie: klanken, woorden, betekenissen, zinnen, teksten, spelling en interpunctie.
  – Tekstueel domein: teksten – verwijswoorden

Doelen 2 BVL:

 • LPD 1 informatie achterhalen in voor hen bestemde teksten zoals (zoals = keuze uit) – informatieve teksten.
 • LBD 5 De leerlingen kunnen de volgende strategieën inzetten:
  – zich concentreren,
 • LPD 8 De leerlingen kunnen reflecteren op aspecten van taalsysteem en daarbij de taalbeschouwelijke termen / begrippen gebruiken
  – reflecteren op teksten en de tekstopbouw;
 • LPD 9 De leerlingen kunnen bij alle leerplandoelen Nederlands de bijbehorende taalbeschouwelijke begrip- pen en/of termen gebruiken (zie termenlijst) (OD 33)
  – Tekstueel: verwijswoorden

Lesdoelen

 • De leerlingen kunnen verwijswoorden herkennen.
 • De leerlingen kunnen aangeven waarnaar de verwijswoorden verwijzen.
 • De leerlingen kunnen informatie halen uit een kijkfragment.

Lesmateriaal

Links

Via deze link komt u op het digitaal leerpad (Bookwidget).

Via deze link komt u op het filmpje met de uitleg voor de theorie.

Gemaakt door Noémie Swaegers

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be