Gamification

Gamification: de nieuwe trend binnen het onderwijs? Voor onze studie onderzochten we het effect van gamification op de leerprestatie van leerlingen in de derde graad binnen het leergebied mens en maatschappij (W.O.). Hiervoor werkten we rond de SDG-doelen binnen een diverse groep van veertig leerlingen uit het vijfde leerjaar. Ter Lees meer…

De Europese Unie

Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs. In dit project maken de leerlingen kennis met de Europese Unie. Ze gaan aan de slag binnen de vakken: wereldoriëntatie, muzische vorming, lichamelijke opvoeding, media en taal. Het project biedt een brede waaier van zes lessen en wordt gebracht door middel van verschillende werkvormen. Lees meer…