Wetenschap en techniek / ZILL

Een onderwijsproject door derdejaarsstudenten Lager Onderwijs In ons onderzoek komt u meer te weten over het gebruik van wetenschap en techniek in combinatie met ZILL. We onderzochten op basisschool ‘De Springplank’ te Broechem waarom het voor de leerkrachten moeilijk is om techniek toe te passen in de lespraktijk. We zijn in Lees meer…

Taalstimulerend wiskundeonderwijs

Een onderwijsproject door derdejaarsstudenten Lager Onderwijs Op vraag van onze projectpartners zijn we op zoek  gegaan naar alternatieve methoden om in de eerste graad aan kwaliteitsbewaking in wiskunde te doen. Verder merkte één van de scholen op er een grotere instroom van anderstalige leerlingen plaatsvond. Ze wilden het wiskundeniveau van de Lees meer…

Schoolrijpheid

Een onderwijsproject door derdejaarsstudenten Lager Onderwijs De overstap van de laatste kleuterklas naar het eerste leerjaar wordt door scholen op verschillende manieren aangepakt. Op de ene school ervaren leerlingen deze stap minder groot dan op andere scholen. Om deze stap te kunnen maken, wordt er in de kleuterschool gewerkt en gestreefd naar voorwaarden die kinderen nodig Lees meer…

Outdoor Education

Een onderwijsproject door derdejaarsstudenten Lager Onderwijs “Sitting is the new smoking” ~ Juliet RobertsonDeze quote van Juliet Robertson, een ervaringsdeskundige in het buitenonderwijs, zette ons aan het denken. Hoewel de bewegingsdrang van leerlingen groot blijft, merken wij dat leerlingen steeds minder en minder bewegen tijdens de schooluren. Scholen willen wel dat hun leerlingen meer bewegen, maar Lees meer…

Ouderbetrokkenheid en – participatie

Een onderwijsproject door derderjaarsstudenten Lager Onderwijs Wat als … Er letterlijk vier muren rond de school zouden staan? Dan is er geen sprake van ouderbetrokkenheid. Er zou geen communicatie zijn tussen school en ouders. Want ouderbetrokkenheid komt pas tot stand wanneer de drie grote pijlers optimaal van toepassing zijn. Ouderparticipatie, Lees meer…

Leerjaardoorbrekend werken

Vijf weken lang werkten wij aan een innoverende manier om leerjaardoorbrekend muzisch te werken in de lagere school met talenten, media en ZILL als richtlijnen. Een onderwijsproject door derdejaarsstudenten Lager Onderwijs | Innovaties in onderwijs In samenwerking met basisschool Klavertje Vier-sel in Viersel ontwikkelden wij een concept om talentgericht leerjaardoorbrekend te werken binnen muzische vorming. We Lees meer…

Digitalisering in onderwijs: AR en VR

Tijdens ons project hebben we thema’s wereldoriëntatie (1e graad) verrijkt met augmented en virtual reality. Een onderwijsproject door derdejaarsstudenten Lager Onderwijs | Innovaties in onderwijs Voor het vak ‘Innovaties in het onderwijs’ hebben wij gewerkt rond het thema digitalisering in het onderwijs (VR-AR). In samenwerking met Vrije Basisschool (W)Onderwijs uit Herentals en Gemeentelijke Lees meer…

STEM-onderwijs in een leerjaardoorbrekende aanpak

In samenwerking met partnerschool de Zevensprong te Dessel, ontwikkelden wij een project om leerjaardoorbrekend te werken binnen STEM. Om ons onderzoek te kunnen starten, hebben wij een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd en goede praktijkvoorbeelden geobserveerd.. Vanuit deze bronnen hebben we een antwoord geformuleerd op de onderzoeksvraag die luidt als volgt: “We Lees meer…