Dit lesmateriaal bevat een oefening begrijpend lezen en luisteren met als onderwerp ‘Instagramprofielen van kinderen worden vaak gehackt’. Je kan deze oefening ook als evaluatieactiviteit gebruiken.

Doelstellingen

Leerplandoelen

NEDERLANDS eerste graad A-stroom (VVKSO-BRUSSEL D/2019/13.758/008)

  • 1 * De leerlingen beleven plezier aan en zijn gemotiveerd voor taal via cultuur, luisteren, lezen, spreken, schrijven, interactie en inzicht in het taalsysteem.
  • 2 De leerlingen bepalen het onderwerp, de globale inhoud, de hoofdgedachte en de hoofdpunten van gesproken en geschreven teksten.
  • 3 De leerlingen selecteren relevante informatie in gesproken en geschreven teksten met deze kenmerken.

Lesdoelen

  • De leerlingen kunnen relevante informatie ordenen, selecteren en analyseren in geschreven tekst.
  • De leerlingen kunnen relevante informatie ordenen, selecteren en analyseren in gesproken tekst.

Lesmateriaal

Gemaakt door Leen Proost

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be