Welke invloed kan een levensbeschouwing hebben op het dagelijks leven?

De leerlingen zoeken eerst individueel informatie over één bepaalde levensbeschouwing. Ze houden volgende vraag in het achterhoofd: welke invloed heeft deze levensbeschouwing op het dagelijkse leven? Vervolgens zitten de leerlingen in groepjes van 5 samen. Het is de bedoeling dat zij een fotoreportage maken waarin duidelijk is te zien op Lees meer…

StapSteen 4 – Hoofdstuk 1 “Ont-moeten” – verwerkingsopdracht

Dit lesmateriaal bevat een verwerkingsopdracht waarin de leerlingen kennis maken met de essentie van hoofdstuk 1 van het leerwerkboek ‘StapSteen 4’ (Van In). Doelstellingen Leerplandoelen GODSDIENST tweede graad BSO (Thomas katholiek godsdienstonderwijs) Terrein ‘Ontmoeten’ – terreindoelen 1 Een variatie aan ontmoetingen onderscheiden (begrijpen). 2 In kaart brengen wat een ontmoeting Lees meer…

Franciscus van Assisi

Dit lesmateriaal gaat over de historische figuur Franciscus van Assisi. Doelstellingen Lesdoelen De leerlingen kunnen kort het levensverhaal van Franciscus navertellen. De leerlingen kunnen aanduiden wat Franciscus voor en na zijn ‘verandering’ belangrijk vond. De leerlingen kunnen omschrijven hoe Franciscus in verbondenheid met God voor een andere manier van leven Lees meer…