Dit lesmateriaal bevat een leerpad over koppelteken en trema. De leerlingen starten met het maken van een toets. Afhankelijk van hun score maken ze een extra basis-, remediërings- of verbredingsoefening. De instructies en links zijn samengevoegd in Google Forms maar kunnen ook toegevoegd worden op Smartschool.

Doelstellingen

Leerplandoelen

  • LPD 14 De leerlingen verwerven inzicht in diverse aspecten van het taalsysteem: klanken, woorden, zinnen, teksten, betekenissen, spelling, interpunctie. Op orthografisch domein.
  • LPD 15 De leerlingen gebruiken het inzicht in de belangrijkste regels en kenmerken van het Standaardnederlands als taalsysteem ter ondersteuning van hun communicatieve handelingen. De leerlingen kunnen het koppelteken en trema correct gebruiken. De leerlingen kunnen het verschil tussen een grondwoord, afleiding of samenstelling bepalen.

Lesmateriaal

Links

Via deze link kan je naar de Google Forms waarin de instructies en links staan.

Gemaakt door Leen Proost

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be