Verteltalent!

Een gids vol tips om verhaalbegrip te stimuleren Ons project is gericht op het bieden van tips voor leerkrachten om het verhaalbegrip bij kleuters te stimuleren. Wij kregen een heel ruim probleem voorgeschoteld, dit ging over ouderbetrokkenheid, taalarme kinderen, KOALA-test, enzovoorts. Wij hebben gefocust op het taalaspect en hebben gewerkt Lees meer…

Wederzijdse communicatie over buitenactiviteiten

Wederzijdse communicatie over buitenactiviteiten De communicatie over het buitenspelen liep moeizaam tussen de ouders en de leerkrachten van de kleuters van het Heilig Graf Vosselaar. We zijn gaan onderzoeken aan wat dit lag en wat de verwachtingen zijn van de ouders en de leerkrachten over de communicatie van de buitenactiviteiten. Lees meer…

Hoe een rijke leeromgeving creëren in het park voor vier- en vijfjarigen?

Aan de slag met outdoor education Wij voerden een praktijkonderzoek uit voor basisschool ‘De Zevensprong’ te Brecht rond het thema outdoor education. Outdoor education heeft heel wat voordelen: het verbetert de concentratie van kinderen, hun sociaal-emotioneel welzijn, hun creativiteit, enz. De leraren van de vier- en vijfjarigen ervoeren het creëren Lees meer…