Dit lesmateriaal bevat een website waarin de leerlingen via opdrachten de theorie van de zinsdelen herhalen. De zinsdelen die aan bod komen zijn de persoonsvorm, het onderwerp, het gezegde (wwg en nwg), de voorwerpen (lv, mv, vzv, hv) en de bijwoordelijke bepaling. De website biedt per onderdeel een reeks opdrachten aan, waarna de theorie volgt. Voor iedere opdracht zijn er ook verbetersleutels te vinden op de website. Voor leerlingen die niet beschikken over een PC of internet, is de inhoud van de website in een werkbundel gegoten.

Doelstellingen

Leerplandoelen

  • LPD 14: De leerlingen verwerven inzicht in diverse aspecten van het taalsysteem; op syntactisch domein.
    (ET 2.9: De leerlingen gebruiken het inzicht in de belangrijkste regels en kenmerken van het Standaardnederlands als taalsysteem ter ondersteuning van hun communicatieve handelingen.)

Lesdoelen

  •  De leerlingen kunnen het onderwerp en de persoonsvorm in een zin herkennen en benoemen.
  • De leerlingen kunnen het werkwoordelijk – en naamwoordelijk gezegde in een zin herkennen en benoemen.
  • De leerlingen kunnen het lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, voorzetselvoorwerp en handelend voorwerp in een zin herkennen en benoemen.
  • De leerlingen kunnen een bijwoordelijke bepaling herkennen en benoemen.

Lesmateriaal

Links

Via deze link komt u terecht op de website waar alle opdrachten, theorie en verbetersleutels op staan.

Gemaakt door Mieke Aerts

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be