StapSteen 4 – Hoofdstuk 1 “Ont-moeten” – verwerkingsopdracht

Dit lesmateriaal bevat een verwerkingsopdracht waarin de leerlingen kennis maken met de essentie van hoofdstuk 1 van het leerwerkboek ‘StapSteen 4’ (Van In). Doelstellingen Leerplandoelen GODSDIENST tweede graad BSO (Thomas katholiek godsdienstonderwijs) Terrein ‘Ontmoeten’ – terreindoelen 1 Een variatie aan ontmoetingen onderscheiden (begrijpen). 2 In kaart brengen wat een ontmoeting Lees meer…

Franciscus van Assisi

Dit lesmateriaal gaat over de historische figuur Franciscus van Assisi. Doelstellingen Lesdoelen De leerlingen kunnen kort het levensverhaal van Franciscus navertellen. De leerlingen kunnen aanduiden wat Franciscus voor en na zijn ‘verandering’ belangrijk vond. De leerlingen kunnen omschrijven hoe Franciscus in verbondenheid met God voor een andere manier van leven Lees meer…

Transformaties (spiegelen, verschuiven en draaien)

Dit lesmateriaal bevat een digitaal leerpad waarbij de leerlingen al spelenderwijs inzicht verwerven in de verschillende transformaties van het vlak : spiegelingen, verschuivingen en draaiingen. De leerlingen worden daarbij uitgedaagd om aan de hand van enkele tips in verschillende kamers een dader, een motief en een locatie van het corona-vaccin Lees meer…

Begrijpend lezen en luisteren

Dit lesmateriaal bevat een oefening begrijpend lezen en luisteren met als onderwerp ‘Instagramprofielen van kinderen worden vaak gehackt’. Je kan deze oefening ook als evaluatieactiviteit gebruiken. Doelstellingen Leerplandoelen NEDERLANDS eerste graad A-stroom (VVKSO-BRUSSEL D/2019/13.758/008) 1 * De leerlingen beleven plezier aan en zijn gemotiveerd voor taal via cultuur, luisteren, lezen, Lees meer…

Hoe werk ik met Excel?

Dit lesmateriaal bevat een beginnersgids om te werken met Excel. In de PowerPoint wordt beschreven hoe je de basisfuncties van Excel moet gebruiken: gegevens invullen, grafieken invoegen, opslaan, … Doelstellingen Leerplandoelen PROJECT ALGEMENE VAKKEN tweede graad BSO (VVKSO-BRUSSEL D/2012/7841/014) 10 *Ingesteld zijn op: het inschatten van resultaten; het controleren van Lees meer…