In dit lesmateriaal herhalen de leerlingen aan de hand van een blendspace de theorie over het O, PV en gezegde en maken ze er oefeningen op. Ze kunnen de oefenbundels downloaden en digitaal invullen, ofwel afdrukken en invullen. Er zijn ook twee PowerPoints toegevoegd met theorie. Verder zijn er nog twee evaluatiemomenten met Educaplay en om af te sluiten een toets via Google Forms.

Doelstellingen

Eindtermen

ET 24, 26

 • nadenken over de persoon, het getal, de stam en uitgang, en de tijd bij de werkwoordvormen
 • nadenken over zinsdelen en weten dat die kunnen bestaan uit een woord, woordgroep
 • nadenken over zinnen en zinsdelen en daarbij het onderwerp, lijdend en meewerkend voorwerp kunnen aanduiden, vervangen, benoemen
 • nadenken over het werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde in de zin en daarin ook de persoonsvorm benoemen
 • nadenken over de vormgeving van een tekst

Leerplandoelen Taalsysteem

 • 14 De leerlingen kunnen reflecteren op aspecten van het taalsysteem en daarbij de taalbeschouwelijke termen gebruiken (uit doel 15).
 • 15 De leerlingen kunnen bij alle leerplandoelen Nederlands de bijbehorende taalbeschouwelijke termen gebruiken (zie lijst).

Lesdoelen

 • De leerlingen kunnen het onderwerp en de persoonsvorm in een zin aanduiden.
 • De leerlingen kunnen het getal van het onderwerp en de persoonsvorm veranderen.
 • De leerlingen kunnen bepalen wat het gezegde is van een zin.
 • De leerlingen kunnen een werkwoordelijk gezegde van een naamwoordelijk gezegde onderscheiden.

Lesmateriaal

Links

 • Via deze link kom je op Tes Teach
 • Inloggegevens ExitTicket
  • Mailadres: zinsleer2020@gmail.com
  • Wachtwoord: ZINSLEER2020

Gemaakt door Aline De Wolf en Nathalie Huybrighs

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be