STEAM: STEM inspired by Artists

In this project an international group of students implemented STEAM education in three primary schools and investigated its impact on the motivation of the pupils. We found a clear increase in intrinsic motivation for STEAM education in boys, for girls however we could find no significant change in motivation. An Lees meer…

STEM-onderwijs in een leerjaardoorbrekende aanpak

In samenwerking met partnerschool de Zevensprong te Dessel, ontwikkelden wij een project om leerjaardoorbrekend te werken binnen STEM. Om ons onderzoek te kunnen starten, hebben wij een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd en goede praktijkvoorbeelden geobserveerd.. Vanuit deze bronnen hebben we een antwoord geformuleerd op de onderzoeksvraag die luidt als volgt: “We Lees meer…