Artificiële intelligentie in de klas

Het onderzoek omvat een vergelijkende studie van online oefenplatformen Eduten, Rekentuin en Squla. Deze studie wordt bestudeerd aan de hand van een virtuele klas met drie modelleerlingen.

Het onderzoek

Technologie is vandaag niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ze drukt haar stempel op een groot deel van ons leven en lijkt onmisbaar, zowel in professionele contexten als vrijetijdsbestedingen. Ook binnen onderwijs vindt technologie meer en meer haar ingang. Denk maar aan Chromebooks, digibord, digitale agenda, online oefenplatformen, etc. Zo sluipt artificiële intelligentie (AI) in het onderwijs en laat ze haar sporen na in enkele online oefenplatformen.

Uit ervaringen tijdens stage blijkt dat games en het gebruik van een computer of tablet voor extra motivatie zorgen bij leerlingen. Toekomstige leraren mogen deze motivatie omtrent technologie niet negeren. Met dit onderzoek worden daarom inzichten blootgelegd over hoe technologie een meerwaarde kan zijn in de klaspraktijk van de beginnende leraar.

De Bezige Bijtjes is een school in Voortkapel en maakt vanaf dit schooljaar gebruik van ‘Eduten’ in het vijfde leerjaar. Voor dit onderzoek werd er nauw samengewerkt met deze partnerschool. Het doel van dit onderzoek is het best aansluitende oefenplatform voor rekenen aan te bieden aan het vijfde leerjaar van ‘De Bezige Bijtjes’. Bovendien moet het online oefenplatform zo goed mogelijk voldoen aan de behoeften en criteria van deze partnerschool.

Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Welke oefenplatformen voor rekenen naast Eduten, die eventueel gebruikmaken van artificiële intelligentie, dragen bij aan het rekenonderwijs in het vijfde leerjaar van ‘De Bezige Bijtjes’?”. Onder artificiële intelligentie wordt ‘nagemaakte slimheid’ verstaan. Het is een tak van informatica die probeert menselijke intelligentie na te streven. Dit computersysteem leert ons zaken telkens opnieuw beter te doen. Hiervoor wordt data gebruikt. Door deze steeds te herwerken kan artificiële intelligentie zichzelf als het ware slimmer maken (De Ketelaere, 2020).

Behoefteanalyse

Sinds schooljaar 2020-2021 werkt de school ‘De Bezige Bijtjes’ met het oefenplatform Eduten. Voordat de samenwerking van start ging, had de school een aantal verwachtingen. Deze verwachtingen zijn niet volledig ingelost. De school had verwacht dat Eduten zelf een individueel leertraject zou aanbieden aan de leerlingen. Dit was echter niet het geval en bleef het differentiëren een taak van de leerkracht. Op basis van deze informatie, is er op zoek gegaan naar een oefenplatform dat het best aanleunt bij het vijfde leerjaar van ‘De Bezige Bijtjes’.

Om deze vergelijkende studie vorm te geven, wordt er aan het begin van dit onderzoek een behoefteanalyse gerealiseerd. Aan de hand van de behoeften en criteria van onze partnerschool werd een behoefteanalyse gerealiseerd. Deze behoeften en criteria zijn: Nederlandse taal, gebruik van AI, uitgebreide analyse van de leerresultaten, trigger die de leerlingen motiveert, visueel aspect en ondersteuner van de leerkracht.

Om een vergelijkende studie op te kunnen starten, zijn verschillende oefenplatformen onderzocht. Naast Eduten worden ook Rekentuin en Squla getest aan de hand van de behoefteanalyse. Dit alles wordt getest door middel van een virtuele klas met een hoog-, gemiddeld- en laagscorende leerling.

Conclusie

Vanuit de behoefteanalyse is er geconcludeerd dat Eduten (ondanks de Engelse taal) het meest voldoet aan de behoeften en criteria van de partnerschool. De artificiële intelligentie bevindt zich in de ‘learning analytics’, dit zijn de uitgebreide analyses van zowel het product als het proces van de leerlingen.

De verschillende spel- en beloningsvormen zorgen ervoor dat de leerling gemotiveerd blijven. Leerlingen die moeite hebben met abstract werken, krijgen visuele ondersteuning (bv. bij breuken, tienveld inkleuren). Doormiddel van de analyses biedt de software aan de leerkracht opwarm- en bonusoefeningen aan voor bepaalde leerlingen. Hierdoor is Eduten een ondersteuner van de leerkracht.

Projectgroep & partners

Studenten

Jolein Jacobs, Martijn Marcelis, Kenzo Van Santvoort, Jolien Willems

Lerarenopleiders

Ellen Verheyen

Partnerorganisaties

Bezige Bijtjes, Voortkapel

Projectwebsite

Interesse in dit project? Bezoek de projectwebsite voor meer informatie én oefeningen!

Meer weten?

Wouter Diels
Lerarenopleider
E wouter.diels@thomasmore.be

Greet Cuyt
Verantwoordelijke Innovaties in onderwijs
T +3214740216
E greet.cuyt@thomasmore.be

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Onderwijsprojecten

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken?
Laat je gegevens achter.