Wonen – bouwen – leven

Deze multidisciplinaire leerwandeling is ontwikkeld voor een breed publiek. Zowel toeristen als leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs worden aangesproken. Toeristen gebruiken voornamelijk de Erfgoedapp, leerlingen gebruiken eerder de vakoverschrijdende werkbundel. In deze werkbundel komen verschillende vakken aan bod zoals geschiedenis, godsdienst, Nederlands, aardrijkskunde en natuurwetenschappen. De leerlingen stoppen op enkele locaties om hier aan verschillende soorten opdrachten te werken. We voorzien eveneens een fotozoektocht die kan dienen voor beide doelpublieken. De wandeling loopt langs vele merkwaardige elementen in Vorselaar, zo kom je veel erfgoed tegen, maar ook landschapselementen en vernieuwende bouwprojecten. Er zijn twee routes voorzien: een centrumroute van 3,2 km en een uitbreidingsroute van 3,65 km die je bijvoorbeeld naar het prachtige kasteel van Vorselaar brengt. Je kan opteren om deze te combineren, maar ze zijn ook perfect apart uitvoerbaar.

De gemeente Vorselaar is de opdrachtgever van dit project, zij stelde ons de vraag om een leerwandeling rond het architecturaal erfgoed op te stellen voor de leerlingen van het KvRi Vorselaar. Na meerdere bijeenkomsten met burgemeester Lieven Janssens, werd het doel van het project bijgesteld. De leerwandeling zou dienen voor zowel leerlingen als toeristen. Daarbij zou het niet enkel gaan om architecturaal erfgoed, maar andere merkwaardige elementen mochten ook betrokken worden. Van daaruit startten we ons onderzoek op met volgende onderzoeksvraag en deelvragen:
Hoe kunnen we de initiatieven van de gemeente in het kader van Vorselaar 2020 integreren in een wandeling die als uitgangspunt kan dienen voor toeristen én voor leerlingen uit het secundair onderwijs?

 • Hoe kunnen we de voorgestelde ‘Wandeling Vorselaar 2020’ aantrekkelijk
  maken voor verschillende doelgroepen tegelijk?
 • Hoe kunnen we de wandeling tot leerwandeling maken voor leerlingen van
  de eerste en tweede graad secundair onderwijs?
 • Welke vakken en eindtermen kunnen we betrekken bij deze
  vakoverschrijdende leerwandeling?

We werkten aan de hand van een onderzoekscyclus:

 1. Oriënteren
 2. Richten en plannen
 3. Verzamelen
 4. Analyseren
 5. Conclusie
 1. ORIËNTEREN
  Onderzoeksvraag opstellen na enkele meetings met burgemeester Lieven
  Janssens.
 1. RICHTEN EN PLANNEN
  Het vormgeven van de wandeling:
 • Materieel erfgoed en andere relevante elementen selecteren.
 • Werken met twee aparte niveaus voor toeristen en leerlingen.
 1. VERZAMELEN
  Inspiratiebronnen:
 • Bevraging secundaire scholen en toeristische diensten in arrondissement
  Turnhout.
 • Input inwoners Vorselaar.
 • GIS-viewer.
 • Testwandeling met het oog op bijzonderheden.
 • Zoektocht naar informatie en historische beelden bij alle opgenomen
  elementen.
 1. ANALYSEREN
  Op weg naar het eindproduct:
 • Uitwerking informatie voor in de Erfgoedapp.
 • Onderverdeling in centrumroute en uitbreidingsroute.
 • Ontwikkeling didactisch luik in de werkbundel.
 • Aanbod didactisch luik beperkt tot eerste graad wegens hernieuwing
  leerplannen.
 1. CONCLUSIE
  Eindproduct: Een wandeling voor een breed publiek met een brede waaier aan disciplines:
 • Toeristen kunnen de Erfgoedapp raadplegen om uitgebreide informatie en beelden terug te vinden over elk element. Daarnaast is er een flyer voorzien waar de centrum- en uitbreidingsroute met al de locaties op vernoemd zijn.
 • Leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs kunnen de Erfgoedapp raadplegen in combinatie met de vakoverschrijdende werkbundel, alsook een fotozoektocht.

Projectgroep & partners

Studenten

Louize De Groote, Jenne Helsen, Thomas Wynants

Lerarenopleiders

Bart Staes

In samenwerking met

Gemeente Vorselaar
Burgemeester Lieven Janssens
Schepen Jos Bouly
Schepen Mizel Gebruers

Kardinaal Van Roey Instituut

Meer weten?

Onroerend erfgoed in Vorselaar

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken?
Laat je gegevens achter.