Educatief lessenpakket omtrent plastics.

Het woord ‘plastic’ heeft doorheen de jaren een negatieve connotatie gekregen o.i.v. de media. Iedereen wordt overspoeld met artikels waarin plastic vanuit een negatief aspect bekeken wordt, leerlingen zijn hier geen uitzondering op. Het is uiteraard belangrijk dat iedereen voldoende gesensibiliseerd wordt om bewust met plastic om te gaan (en met plasticafval). Er is echter ook nood aan nuance in het denkbeeld,
want alle plastic bannen is momenteel (nog) geen optie.

PlastIQ, een organisatie die bruggen bouwt tussen de kunststofindustrie en het onderwijs, wilde een project ontwikkelen in samenwerking met bedrijven uit de regio Turnhout: Mikopac, B-token en Ravago. Het doel van dit project is enerzijds om bij leerlingen uit de eerste graad secundair onderwijs de interesse te wekken in de plasticindustrie, anderzijds om het negatieve denkbeeld omtrent plastics te ontkrachten. De onderzoeksvraag luidt als volgt:
Op welke manier brengen we het onderwerp plastics aan, om ervoor te zorgen dat leerlingen een meer realistische visie hieromtrent krijgen en er bewust mee leren omgaan?

Het onderwerp plastic kan benaderd worden binnen een STEM-context. STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Bij het ontwerpen van het project werd rekening gehouden met de pijlers en kerncomponenten van STEM zoals het onderzoekend leren, ruimer kijken naar het onderwerp, betekenisvolle contexten aanbieden en interactief werken.

We ontwikkelden dan ook een educatief lessenpakket voor de eerste of tweede graad STEM. Het project bevat een werkbundel voor leerlingen, een handleiding en verbetersleutel voor de leerkracht, een inleidende PowerPoint en een spel. In de werkbundel zijn gevarieerde opdrachten voorzien die de STEM-componenten stimuleren.
De leerplandoelen, waaraan gewerkt zal worden binnen het project, werden duidelijk weergegeven volgens de taxonomie van Bloom.

Het project is opgedeeld in vier onderdelen: een inleidende les, een hoekenwerk, een coöperatieve mindmapfase en een quiz. De inleidende les wordt via een onderwijsleergesprek door de leerkracht gegeven. Deze les fungeert als kennismaking met het onderwerp en behandelt de basis.
Daarna volgt een hoekenwerk waarbij leerlingen in groep de vier thema’s: evolutie van plastic, toepassingen van plastic, recyclage van plastic en ‘Hoe wordt plastic gemaakt?’ behandelen. Binnen de groepen leren ze communiceren met elkaar en samenwerken waardoor er erg wordt ingespeeld op de kerncomponent interactie.

Na het hoekenwerk zullen de leerlingen in groep een mindmap maken om de grote hoeveelheid informatie te herhalen. Op het einde van het project spelen de leerlingen een quiz.
Het project biedt veel differentiatiemogelijkheden qua inzetbaarheid.
De doelstellingen van het project leunen sterk aan bij de doelstellingen STEM uit de tweede graad, net daarom kan het project ook ingezet worden in de tweede graad of voor het vak natuurwetenschappen.

Wegens het coronavirus werd het plan om het project uit te testen in een KOGEKA-school geen werkelijkheid. Om feedback te verkrijgen hebben we, naast de externe partners, zoveel mogelijk leerkrachten uit het werkveld gecontacteerd. Uit deze feedback kwam vooral naar voren dat het een vrij lijvig project is.
We hebben echter geen onderdelen uit het project geschrapt, zodat het doorgetrokken verhaal in het project wel behouden blijft. We kozen er daarom voor om basis- en uitbreidingsoefeningen te voorzien als alternatieve oplossing. Dit stelt de leerkracht ook in staat om te differentiëren op niveau. In het algemeen hebben we kunnen afleiden uit de gebundelde feedback dat het werkveld zeer enthousiast is over het project.


Conclusie:
Uit het onderzoek werd duidelijk dat plastics benaderd kunnen worden in een STEM-context. Het educatief pakket is op dusdanige manier opgesteld dat het heel breed inzetbaar is, dankzij verschillende differentiatiemogelijkheden. Naar onze mening biedt dit pakket de mogelijkheid aan leerlingen om hun visie omtrent plastics te nuanceren en draagt het bij tot sensibilisering van hun wegwerpgedrag.

Projectgroep & partners

Studenten

Gil Heylen, Obry Naets, Lisa Sapion en Joren Steurs

Lerarenopleiders

Renilde Nihoul

In samenwerking met

PlastIQ
Ravago
Mikopac
B-Token
KOGEKA

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken?
Laat je gegevens achter.