Leerwandeling: ‘Ontroerend Vorselaar’

Wonen – bouwen – leven Deze multidisciplinaire leerwandeling is ontwikkeld voor een breed publiek. Zowel toeristen als leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs worden aangesproken. Toeristen gebruiken voornamelijk de Erfgoedapp, leerlingen gebruiken eerder de vakoverschrijdende werkbundel. In deze werkbundel komen verschillende vakken aan bod zoals geschiedenis, godsdienst, Nederlands, aardrijkskunde Lees meer…

De klimaatverandering

Dit lesmateriaal bevat een digitale lessenreeks over de klimaatverandering. Gedurende twee lesuren wordt de klimaatverandering als fenomeen bekeken en de worden de gevolgen hiervan besproken en onderzocht. In de lessen zijn verschillende digitale tools geïntegreerd. Doelstellingen Leerplandoelen Procedurele doelen 8 De leerlingen verwerken digitale en niet-digitale data uit een beperkt Lees meer…

De veroveringen veranderen de Romeinse spanningen

De les behandelt de socio-economische spanningen binnen de Romeinse republiek als gevolg van de eerste provincies. Een toenemende stratificatie binnen de bevolking van Rome waarbij de rijken rijker worden en de armen armer. Doelstellingen Vormingsdoel Het is belangrijk dat de leerlingen de Romeinse samenleving bestuderen, omdat veel elementen vandaag de Lees meer…