Tochten van Hoop

Huishouden kost geld: een armoedewandeling voor de derde graadOpmerking: O.w.v. COVID-19 en de bijkomende crisis niet volledig uit kunnen voeren. In samenwerking met De Loodsen VZW ontwikkelden we een tocht in Antwerpen voor leerlingen van de derde graad secundair onderwijs om zo armoede tastbaar te maken op een actieve en Lees meer…

Landbouw en voedsel tijdens de middeleeuwen

Deze online les behandelt het onderwerp “landbouw en voedsel tijdens de middeleeuwen.” De les verloopt aan de hand van een lessonUp. De leerlingen gaan op een zelfstandige manier interactief aan de slag. Doelstellingen Leerplandoelen Historische kennis: Doelstelling 3: De leerlingen kunnen de grote ontwikkelingslijnen formuleren en tonen de daaraan gekoppelde Lees meer…

Tekstsoorten en tekstdoelen

Met dit lessenpakket herhalen de leerlingen op een inductieve manier de tekstsoorten en tekstdoelen. Er werd gebruikt gemaakt van het werkboek Frappant ter inspiratie. Van hieruit werd een eigen digitale les vol interactie en actualiteit gecreëerd. Doelstellingen Leerplandoelen 1 De leerlingen beleven plezier aan en zijn gemotiveerd voortaal via cultuur, Lees meer…