Transformaties (spiegelen, verschuiven en draaien)

Dit lesmateriaal bevat een digitaal leerpad waarbij de leerlingen al spelenderwijs inzicht verwerven in de verschillende transformaties van het vlak : spiegelingen, verschuivingen en draaiingen. De leerlingen worden daarbij uitgedaagd om aan de hand van enkele tips in verschillende kamers een dader, een motief en een locatie van het corona-vaccin Lees meer…

Educatief lessenpakket evenredigheden

Leerlingen doorlopen een digitaal lessenpakket over evenredigheden dat is ontworpen in Weebly. Het lessenpakket is toepasbaar voor verschillende lessen over evenredigheden. Het neemt in totaal drie lesuren in beslag. Door middel van gevarieerde en verdiepende verwerkingsopdrachten komen de leerlingen meer te weten over evenredigheden, recht en omgekeerd evenredige grootheden + Lees meer…

Diagrammen (staaf-, cirkel- en lijndiagram)

De leerlingen kunnen de basisgeletterdheid omtrent diagrammen aflezen en interpreteren en oefenen via een digitaal leerpad gemaakt in Decktoys. De leerlingen leren in dit interactieve en speelse leerpad hoe ze diagrammen moeten aflezen en interpreteren. Er is voldoende differentiatie op niveau en tempo aanwezig. Ook wordt er ingegaan op de Lees meer…

Herhaling zinsleer: de voorwerpen en bepalingen

Dit lesmateriaal bevat een Blendspace (Tes Teach) waarin de leerlingen via powerpointpresentaties de theorie van het lijdend voorwerp, het meewerkend voorwerp, het handelend voorwerp, het voorzetselvoorwerp en de bepalingen herhalen. Na elk theoretisch gedeelte kunnen de leerlingen oefenen via een BookWidget. Op het einde van het leerpad is er een Lees meer…

De klimaatverandering

Dit lesmateriaal bevat een digitale lessenreeks over de klimaatverandering. Gedurende twee lesuren wordt de klimaatverandering als fenomeen bekeken en de worden de gevolgen hiervan besproken en onderzocht. In de lessen zijn verschillende digitale tools geïntegreerd. Doelstellingen Leerplandoelen Procedurele doelen 8 De leerlingen verwerken digitale en niet-digitale data uit een beperkt Lees meer…

Bronnen + historische vraag

Dit lesmateriaal bevat een Sway en een werkbundel voor de leerlingen. Het behandelt ‘bronnen’ en geeft ook een inleiding voor ‘historische vraag’. De leerlingen kunnen volledig zelfstandig dit pakket behandelen. Om het pakket volledig te voltooien, mag je twee lesuren rekenen (al zullen sommige leerlingen hier wat langer over doen). Lees meer…

Vergelijking van de bestuurde volkeren: Grieken en Romeinen

In dit lespakket wordt er een vergelijking gemaakt tussen de bestuurde volkeren: Grieken en Romeinen. Er wordt gefocust op 3 domeinen: politiek, sociaal en cultureel. De les is opgebouwd aan de hand van een interactieve PowerPoint met op het einde een differentiatieoefening (bookwidgets). De differentiatieoefeningen kan je ook terugvinden bij Lees meer…

Energieomzettingen in technische toepassingen

In dit lespakket is een online leerpad over energieomzettingen in technische toepassingen voorzien. Hierbij worden volgende onderdelen behandeld: Machines zetten energie om in bewegingsenergie. Elektrische energie geleverd door batterijen. Doelstellingen Vormingsdoelen De leerlingen zien in dat energieomzettingen in hun dagdagelijkse leven plaatsgrijpen. Ze beseffen dat ze dagelijks met natuurwetenschappen in Lees meer…