Dit lesmateriaal bevat een digitale lessenreeks over de klimaatverandering. Gedurende twee lesuren wordt de klimaatverandering als fenomeen bekeken en de worden de gevolgen hiervan besproken en onderzocht. In de lessen zijn verschillende digitale tools geïntegreerd.

Doelstellingen

Leerplandoelen

Procedurele doelen

 • 8 De leerlingen verwerken digitale en niet-digitale data uit een beperkt aantal bronnen volgens een aangereikt stappenplan tot een samenhangend en bruikbaar geheel. (analyseren)
 • 9 De leerlingen trekken conclusies door gebruik te maken van kaarten, GIS-viewers, atlas, satellietbeelden, luchtfoto’s, schema’s, grafieken, tabellen, determineertabellen en diagrammen. (analyseren)
 • 15 De leerlingen illustreren met voorbeelden de samenwerking tussen verschillende STEM- disciplines bij het inspelen op maatschappelijke behoeften. (begrijpen)
 • 16 De leerlingen tonen met concrete en realistische voorbeelden aan hoe zij duurzaam kunnen omgaan met mobiliteit, energie en grondstoffen. (begrijpen)

Conceptuele doelen

 • 30 Leerlingen illustreren dat het landschap kan veranderen op korte termijn door weersfenomenen zoals orkanen, tornado’s en onweer. (begrijpen)
 • 33 Leerlingen illustreren dat een landschap evolueert op korte en/of lange termijn door menselijke ingrepen, maatschappelijke evoluties en veranderingen in ruimtegebruik. (begrijpen)
 • 34 De leerlingen leggen het verband tussen de verbranding van fossiele brandstoffen en de broeikasgassen in de atmosfeer. (analyseren)
 • 35 De leerlingen leggen aan de hand van voorbeelden het verband tussen klimaatverandering en veranderingen in landschappen en ecosystemen. (analyseren) 

Lesdoelen

 • De leerlingen kunnen een schema maken van het natuurlijk en versterkt broeikaseffect.
 • De leerlingen kunnen a.d.h.v. twee klimatogrammen de klimaatverandering aantonen door gebruik te maken van de temperatuur en neerslag.
 • De leerlingen kunnen in eigen woorden weergeven dat het versterkt broeikaseffect het gevolg is van menselijke acties.

Vormingsdoelen

Er zijn weinig onderwerpen actueler dan de klimaatopwarming. Het is een onderwerp dat bij alle lagen van de bevolking leeft. Zowel leerlingen van de middelbare school als grootouders komen op straat om hun ongenoegen te tonen over de aanpak van de klimaatopwarming. Het is dan ook een belangrijke taak van het vak aardrijkskunde om het onderwerp in al zijn facetten tot bij de leerlingen te brengen. Als de jonge generatie correcte informatie over de problematiek krijgt onderwezen kunnen ze deze gebruiken om oplossingen te bedenken. Het is belangrijk dat de jeugd gesensibiliseerd en gemotiveerd wordt om het probleem aan te pakken en de ernst van de situatie in te zien.

Lesmateriaal

Gemaakt door Jenne Helsen en Wout van Meir

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be