Dit lesmateriaal bevat een Sway en een werkbundel voor de leerlingen. Het behandelt ‘bronnen’ en geeft ook een inleiding voor ‘historische vraag’. De leerlingen kunnen volledig zelfstandig dit pakket behandelen. Om het pakket volledig te voltooien, mag je twee lesuren rekenen (al zullen sommige leerlingen hier wat langer over doen). Op het einde is er een evaluatiemomentje voorzien.

Doelstellingen

Leerplandoelen

GESCHIEDENIS eerste graad A-stroom (VVKSO-BRUSSEL D/2019/13.758/006)

Volledig

  • 10 De leerlingen onderscheiden verschillende soorten historische bronnen en werken.
  • 11 De leerlingen tonen aan hoe een historische bron bewerkt is.
  • 12 De leerlingen geven binnen een aangereikte set historische bronnen aan welke bruikbaar zijn om een historische vraag te beantwoorden.
  • 13 De leerlingen beoordelen de representativiteit van een historische bron in functie van een historische vraag.
  • 14 De leerlingen beoordelen de betrouwbaarheid van een historische bron in functie van een historische vraag aan de hand van de volgende criteria: standplaatsgebondenheid van de auteur/maker (gesitueerd in een algemeen-maatschappelijke context); doelpubliek; functie en beoogd effect.

Als samenvattende, formatieve evaluatie

  • 15 De leerlingen leiden informatie af uit een historische bron om een historische vraag te beantwoorden, rekening houdend met het redeneren over historische bronnen.

Beperkt

  • 16 De leerlingen vergelijken historische bronnen om een historische vraag te beantwoorden, rekening houdend met het redeneren over historische bronnen.

Lesdoelen

De lesdoelen kan je terugvinden in de leerkrachtenhandleiding.

Vormingsdoelen

  • Basisinzicht: (respect voor feiten): De leerlingen verwerven het inzicht dat elke bron kritisch bekeken moet worden. Ze leren een bron identificeren qua soort. Ze verwerven ook het inzicht om voorzichtig om te gaan met bewerkte bronnen en zien de gevaren hiervan in. Ten derde verwerven ze ook het inzicht dat de bruikbaarheid, representativiteit en betrouwbaarheid van de bron te bepalen, hen helpt bij het beoordelen van de bron. Dit is niet enkel van belang in de les geschiedenis, maar kan hen in het dagelijks leven ook bewuster doen omspringen met alles wat ze lezen/zien (fake news).
  • Basisinzicht (waarschuwing voor snelle generalisaties en hypothesen): De leerlingen verwerven het inzicht dat alle bronnen hun waarde kunnen hebben, afhankelijk van de historische vraag die gesteld wordt. De ‘waarde’ van de bron is onafhankelijk van de bekendheid, primaire/secundair, geschreven/ongeschreven…

Lesmateriaal

Links

  • Via deze link kunnen de leerlingen het online leerpad (Sway) raadplegen.

Gemaakt door Emma Leysen en Joren Steurs

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be