Leerlingen doorlopen een digitaal lessenpakket over evenredigheden dat is ontworpen in Weebly. Het lessenpakket is toepasbaar voor verschillende lessen over evenredigheden. Het neemt in totaal drie lesuren in beslag. Door middel van gevarieerde en verdiepende verwerkingsopdrachten komen de leerlingen meer te weten over evenredigheden, recht en omgekeerd evenredige grootheden + schijfdiagrammen en strookdiagrammen.

Doelstellingen

 • Procedurele doelen:
  • WISa1 De leerlingen lossen vraagstukken op door een specifieke oplossingsmethode te gebruiken.
  • WISa3 De leerlingen leggen het verband tussen twee beweringen: implicatie en equivalentie Conceptuele doelen
  • WISa41: De leerlingen leggen het verband tussen enerzijds recht- en omgekeerd evenredige grootheden en anderzijds hun voorstellingswijzen onder de vorm van een tabel, grafiek en formule.
   • Wenken:
    • Aandacht schenken aan illusie lineariteit (niet elk verband is lineair)
    • Aandacht schenken aan schakelen tussen verschillende representaties
    • Aandacht schenken aan kiezen of instellen gepaste ijking bij tekenen van grafiek.
  • WISa42: De leerlingen bepalen de evenredigheidsfactor bij recht evenredige grootheden, onder andere schaal en constante snelheid.
   • Wenken:
    • Niet de meetkundige eigenschappen van gelijkvormige figuren bestuderen (schaalmodellen)
    • Bij constante snelheid zijn afgelegde weg en tijdsduur recht evenredig, geldt niet bij variabele snelheid.

Lesdoelen

 • De leerlingen kunnen de definitie van evenredigheid noteren in eigen woorden.
 • De leerlingen kunnen de begrippen eerste term, tweede term, derde term en vierde term aanduiden op een gegeven evenredigheid. De leerlingen kunnen de middelste termen en de uiterste termen geven van een gegeven evenredigheid.
 • De leerlingen kunnen zelf een evenredigheid opstellen aan de hand van een gegeven verhouding.
 • De leerlingen kunnen de hoofdeigenschap van evenredigheid in eigen woorden verwoorden.
 • De leerlingen kunnen de hoofdeigenschap van evenredigheid toepassen bij gegeven evenredigheden.
 • De leerlingen kunnen de hoofdeigenschap van evenredigheid bewijzen.
 • De leerlingen kunnen een onbekende x berekenen in een gegeven evenredigheid.
 • De leerlingen kunnen de middelevenredige van een gegeven evenredigheid berekenen.
 • De leerlingen kunnen de vierde evenredigheid van een gegeven evenredigheid berekenen.
 • De leerlingen kunnen uitleggen wat het verschil is tussen recht en omgekeerd evenredig.
 • De leerlingen kunnen het verschil tussen recht en omgekeerd evenredig staven a.d.h.v. een voorbeeld.
 • De leerlingen kunnen a.d.h.v. een formule van evenredigheden de ontbrekende waarde bepalen.
 • De leerlingen kunnen a.d.h.v. een tabel met waarden met recht evenredige grootheden een formule opstellen voor de evenredigheid.
 • De leerlingen kunnen vraagstukken met recht en omgekeerd evenredige grootheden oplossen waarbij ze een formule dienen op te stellen.
 • Uitbreiding:
  • De leerlingen kunnen a.d.h.v. een tabel met waarden met omgekeerd evenredige grootheden een formule opstellen voor de evenredigheid.
 • De leerlingen kunnen bij een diagram aangeven of het om een schijf- of strookdiagram gaat.
 • De leerlingen kunnen gegevens van een schijf- of strookdiagram aflezen.
 • De leerlingen kunnen een schijf- of strookdiagram opmaken a.d.h.v. een gegeven tabel met waarden.
 • De leerlingen kunnen in Excel een lijn-, schijf- en strookdiagram opmaken.
 • Uitbreiding:
  • De leerlingen kunnen in Excel de lay-out van een staafdiagram aanpassen.

Lesmateriaal

Media

https://lessenevenredigheid.weebly.com

Gemaakt door Matthias Nuyens en Gil Heylen

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be