In dit lespakket wordt er een vergelijking gemaakt tussen de bestuurde volkeren: Grieken en Romeinen. Er wordt gefocust op 3 domeinen: politiek, sociaal en cultureel. De les is opgebouwd aan de hand van een interactieve PowerPoint met op het einde een differentiatieoefening (bookwidgets). De differentiatieoefeningen kan je ook terugvinden bij het lesmateriaal om deze eventueel af te drukken.

Doelstellingen

Leerplandoelen http://ond.vvkso-ict.com/leerplannen/doc/Geschiedenis-2009-037.pdf

Algemene doelen

 • A2 Geleidelijk en cumulatief opbouwen van een algemeen historisch referentiekader.
 • A3 Inzicht hebben in de tijds- en plaatsgebondenheid van het menselijk handelen.
 • A9 Zich inleven in andere samenlevingsvormen dan de huidige en dan de westerse.

Doelstellingen van de historische vorming in de eerste graad rond vier dimensies: socialiteit, tijd, ruimte en bronnen

 • De dimensie SOCIALITEIT of MAATSCHAPPELIJKE DOMEINEN BEGRIPPEN VAN SOCIALITEIT (S1)
  • S1.1 (her)kent begrippen van socialiteit. (niveau kennis)
  • S1.2 kan begrippen van socialiteit (in eigen woorden) uitleggen.(niveau inzicht)
  • S1.3 kan begrippen van socialiteit gebruiken in de context van de bestudeerde beschavingen. (niveau toepassen/vaardigheden)
 • DE MENS EN DE SAMENLEVING (S2)
  • S2.1 kent de voornaamste kenmerken van de bestudeerde samenlevingen.
  • S2.4 kent een aantal belangrijke veranderingen binnen de bestudeerde samenlevingen.
  • S2.10 toont (de) onderlinge verbanden en wisselwerkingen aan binnen en tussen de verschillende maatschappelijke domeinen.
 • De dimensie TIJD • DE INDELING VAN DE GESCHIEDENIS (T2)
  • T2.1 kent de gebruikelijke westerse benamingen voor de periodisering van de geschiedenis: prehistorie, oude nabije oosten, klassieke oudheid, middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd, eigen tijd.
 • De dimensie RUIMTE • BEGRIPPEN VAN RUIMTE (R1)
  • R1.1 (her)kent begrippen van ruimte. (niveau kennis)
  • R1.2 kan begrippen van ruimte (in eigen woorden) uitleggen. (niveau inzicht)

Vormingsdoelen

 • De leerlingen beseffen dat de bestuursvorm en opvoeding binnen een staat, streek- en tijdgebonden is.
 • De leerlingen beseffen dat Hellas en het Romeinse Rijk gelijkenissen en verschillen tonen.
 • De leerlingen beseffen dat het Romeinse Rijk elementen uit de Griekse samenleving heeft overgenomen.

Lesdoelen

 • Politiek
  • De leerlingen kunnen Hellas en het Romeinse Rijk situeren in tijd en ruimte.
  • De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat een polis is.
  • De leerlingen kunnen het verschil tussen de Atheense en Spartaanse polis uitleggen.
  • De leerlingen kunnen de bestuursorganen van elke bestudeerde staat opsommen.
  • De leerlingen kunnen de bevoegdheden van de bestuursorganen van elke bestudeerde staat opsommen.
  • De leerlingen kunnen de drie bestuursperioden van het Romeinse Rijk opsommen.
  • De leerlingen kunnen het verschil uitleggen tussen de drie bestuursperioden van het Romeinse Rijk.
  • De leerlingen kunnen een vergelijking maken tussen Hellas en Romeinse Rijk op politiek vlak.
 • Sociaal
  • De leerlingen kunnen de bevolkingsgroepen van elke bestudeerde staat opsommen.
  • De leerlingen kunnen drie kenmerken van de bevolkingsgroepen van elke bestudeerde staat opsommen.
  • De leerlingen kunnen het verschil tussen de bevolkingsgroepen van de Atheense en de Spartaanse polis uitleggen.
  • De leerlingen kunnen een vergelijking maken tussen de bevolkingsgroepen van Hellas en het Romeinse Rijk.
 • Cultureel
  • De leerlingen kunnen de drie verschillende bouworden (Dorisch, Ionisch en Korintisch) herkennen aan de hand van afbeeldingen.
  • De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen dat de Grieken gebruik maakten van de gulden snede.
  • De leerlingen kunnen twee nieuwe elementen opsommen die de Romeinen toevoegden aan hun bouwkunst.
  • De leerlingen kunnen een vergelijking maken tussen de Griekse en Romeinse bouwkunst.

Lesmateriaal

Gemaakt door Louize De Groote en Kato Van Kerckhoven

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be