Een stappenplan met daarin een lijstje van de onregelmatige werkwoorden, eindigend op -ER, en een toelichting van de vorming van de regelmatige werken op -ER, voor onder andere: de indicatif présent, de futur simple en de imparfait.

Doelstellingen

Leerplandoelen

LPD 13: De leerlingen gebruiken deze kenniselementen in functie van doelgerichte communicatie en hebben daarbij aandacht voor adequaatheid, vormcorrectheid en vlotheid.

Lesdoelen

  • De leerlingen kunnen de regelmatige werkwoorden op -ER vinden a.d.h.v. een stappenplan.
  • De leerlingen kunnen de onregelmatige werkwoorden op -ER herkennen.
  • De leerlingen kunnen de regelmatige werkwoorden op -ER in de indicatif présent, futur simple en imparfait analyseren en toepassen.

Lesmateriaal

Gemaakt door Fleur Daniels

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be