Dit lesmateriaal bevat een digitaal leerpad waarbij de leerlingen al spelenderwijs inzicht verwerven in de verschillende transformaties van het vlak : spiegelingen, verschuivingen en draaiingen. De leerlingen worden daarbij uitgedaagd om aan de hand van enkele tips in verschillende kamers een dader, een motief en een locatie van het corona-vaccin te vinden. Om tips te verkrijgen moeten leerlingen de leerstof verwerven aan de hand van een PowerPoint met inleidende opdrachten en linken naar GeoGebra. Voor de leerlingen die extra uitleg nodig hebben zijn er instructiefilmpjes voorzien. Vervolgens maken de leerlingen een test die bepaalt of ze verdere oefeningen zullen maken op niveau 1 of niveau 2.

Doelstellingen

Leerplandoelen

WISKUNDE eerste graad A-stroom (VVKSO-BRUSSEL D/2019/13.758/009)

 • 26 De leerlingen verklaren het beeld van een vlakke figuur dat het resultaat is van een verschuiving over een vector, een spiegeling om een as, een spiegeling om een punt of een rotatie over een hoek.
 • 26.1 De leerlingen onderzoeken het verband tussen transformaties en coördinaten in een assenstelsel.
 • 27 De leerlingen leggen het verband tussen congruentie en symmetrie bij vlakke figuren enerzijds en transformaties van het vlak anderzijds.

Lesdoelen

 • De leerlingen kunnen figuren herkennen die het spiegelbeeld, schuifbeeld en draaibeeld zijn van een gegeven figuur.
 • De leerlingen kunnen de definitie van een spiegeling, verschuiving en draaiing uitleggen in eigen woorden.
 • De leerlingen kunnen het spiegelbeeld van een punt, rechte of figuur tekenen in een rooster, zonder een rooster en in een assenstelsel met behulp van een geodriehoek.
 • De leerlingen kunnen het schuifbeeld van een punt, rechte of figuur tekenen in een rooster en zonder een rooster met behulp van een geodriehoek.
 • De leerlingen kunnen het draaibeeld van een punt, rechte of figuur tekenen met behulp van een geodriehoek en passer.
 • De leerlingen verwerven inzicht in de verschillende transformaties van het vlak door hun eigenschappen te ontdekken aan de hand van Geogebra en instructiefilmpjes.
 • De leerlingen kunnen de eigenschappen van een spiegeling, verschuiving en draaiing toepassen in oefeningen.
 • De leerlingen kunnen symmetrische figuren herkennen.
 • De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat symmetrische figuren zijn.
 • De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat een symmetrieas is.
 • De leerlingen kunnen de symmetrieas en het symmetriecentrum van een vlakke figuur tekenen.
 • De leerlingen kunnen het aantal symmetrieassen van vlakke figuren aangeven.

Lesmateriaal

 • Via deze link kan je de verschillende PowerPoints per onderwerp raadplegen, alsook de verschillende oefenfiches per niveau.

Links

 • Via deze link kan je het digitaal leerpad raadplegen.
 • Via deze link kan je digitale oefeningen raadplegen over de lesinhoud.

Gemaakt door Aline De Wolf en Celine Jennen

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be