De leerlingen bewust laten nadenken over zichzelf en hun levensstijl. Hun inzichten verwerven in de personen/dingen die hen beïnvloeden en vormen tot wie ze zijn. De leerlingen aanleren dat ze zelfbeslissingsrecht hebben; Wie ze zijn en of willen worden kunnen ze zelf bepalen. Aantonen dat Jezus voor vele mensen wereldwijd een voorbeeld is om hun leven naar te richten. Ik vind het ook belangrijk dat de leerlingen weten dat het oké is als ze nu nog niet weten wie ze zijn of willen zijn. Groeien en ontwikkelen is een levenslang proces. Gebruikte bron: Pelckmans uitgeverij (Echo4). Dit is aangevuld met zelf gemaakt lesmateriaal: PowerPoint presentatie en 4 zelfgemaakte taken. Je kan de taken en powerpoint apart gebruiken, los van het werkboek. De taken kunnen in zelfstandig werk gemaakt worden.

Doelstellingen

Joods christelijk verhaal: Jezus als vrij mens.
Woord met elkaar/wereld: Spanning tussen eigen stijl en de omgeving. Invloeden Woord in mijzelf :Kies ik bewust voor een bepaalde levensstijl? Hoe kan ik een vrij mens worden?

Lesmateriaal

Gemaakt door Carolien Van Dael

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be