Deze coronacrisis heeft de hele wereld veranderd. Onderstaande lessen zijn een poging om binnen het christelijk perspectief de leerlingen op adem te laten komen, de leerlingen tot rust te laten komen en hen de ruimte te geven waarin ze kunnen praten over wat ze ervaren hebben. De leerlingen maken kennis met het pinksterverhaal, ontdekken de rust in hun hoofd door te mediteren, denken vooruit over wat de toekomst gaat brengen. De leerlingen maken ook kennis met Sabbat en de verplichte rustdag.

Doelstellingen

Leerplandoelen

ROOMS-KATHOLIEKE GODSDIENST tweede graad BSO (Thomas katholiek godsdienstonderwijs)

Terrein ‘Inspiratiebronnen’ – terreindoelen

  • 1 In verschillende situaties beschrijven waaruit mensen kracht putten.
  • 3 Voorbeelden geven van inspiratiebronnen die tot verandering en/of engagement aanzetten.

Terrein ‘Inspiratiebronnen’

  • Pluraliteit/Context 127: Levensbeschouwelijke bronnen.
  • Christelijk geloof/Traditie 136: De eerste kerk.
  • Identiteit/Leerling 143: Zin vinden, zoeken, ontvangen, geven.

Lesmateriaal

Gemaakt door Carolien Van Dael

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be