Dit lesmateriaal bestaat uit twee delen waarin het simpele woordje “geluk” wordt beschreven, ook al bestaat hiervoor geen eenduidige definitie. Uit verschillende filmfragmenten blijkt dat de mensheid doorheen de eeuwen steeds met “geluk” is bezig geweest en dat iedereen hier ook anders over denkt. Jezus formuleerde in zijn tijd de Bergrede, waarmee hij de weg naar het geluk beschreef m.b.v. de zogenoemde Zaligsprekingen. Via verschillende opdrachten kunnen de leerlingen nadenken over de eigen visie, reflecteren over hun mening en hun gevoelens uiten.

Doelstellingen

Leerplandoelen

GODSDIENST tweede graad ASO (Thomas katholiek godsdienstonderwijs)

Terrein ‘Persoonsvorming’ – terreindoelen

 • 5 Vanuit verhalen/getuigenissen toelichten hoe mensen in hun persoonsvorming geïnspireerd worden (begrijpen).

Terrein ‘Persoonsvorming’

 • Pluraliteit/Context 108: Wereldbeelden, mensbeelden en godsbeelden.
 • Pluraliteit/Context 110: Voorbeeldfiguren
 • Christelijk geloof/Traditie 117: Zaligsprekingen.
 • Identiteit/Leerling 123: Spiritueel en persoonlijk groeien.

Terrein ‘Inspiratiebronnen’ – terreindoelen

 • 7 Verhelderen hoe christenen in relatie staan met God (begrijpen).
 • 9 Uitdrukken welke inspiratiebronnen richtinggevend zijn voor hen.

Terrein ‘Inspiratiebronnen’

 • Pluraliteit/Context 127: Levensbeschouwelijke bronnen
 • Pluraliteit/Context 129: Vormen van verstilling, bezinning, gebed.
 • Christelijk geloof/Traditie 133: Heilsgeschiedenis.
 • Christelijk geloof/Traditie 134: Profeten.
 • Identiteit/Leerling 143: Zin vinden, zoeken, ontvangen, geven.
 • Identiteit/Leerling 145: Multiple (Religious) Belonging.

Lesdoelen

 • De leerlingen kunnen uitleggen wat het woord ‘geluk’ betekent.
 • De leerlingen kunnen hun eigen geluk verwoorden en vertellen hoe goed en fijn hun leven is en ook wanneer het even minder gaat.
 • De leerlingen kunnen verwoorden wat, vanuit de wetenschap, kan bepalen, of iemand gelukkig is (een genetische oorzaak, de levensomstandigheden een bepaalde mentaliteit/ manier waarop men in het leven staat).
 • De leerlingen kunnen verwoorden dat men in alle tijden al bezig was met gevoelens/geluk en het belang ervan in de persoonlijke ontwikkeling.
 • De leerlingen beseffen dat het streven naar geluk niet typisch is voor de hedendaagse mens maar iets is van alle tijden.
 • De leerlingen kunnen verwoorden dat ook in de tijd van Jezus/het Nieuwe Testament men al bezig was met het thema ‘geluk’.
 • De leerlingen kunnen uitleggen hoe de Bergrede van Jezus/de Zaligsprekingen een antwoord kunnen geven op de vraag: wie is gelukkig?
 • De leerlingen kunnen verklaren waaruit de geluk bestaat volgens Jezus.

Lesmateriaal

Gemaakt door Cecilia Tokes Nagy

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be