Deze les is bestemd om de leerlingen bewust te maken dat wij SAMEN zijn in deze speciale periode. Solidariteit en goede afspraken waren/zijn van groot belang in zulke situaties. De leerlingen krijgen ook de mogelijkheid om hun eigen gevoelens te tonen en te laten zien hoe zij met deze vreemde tijden omgaan.

Doelstellingen

Terrein: “Inspiratiebronnen”

Terreindoelen

 • 1. In verschillende situaties verkennen waaruit mensen kracht putten (begrijpen);
 • 2. Uitleggen hoe inspiratiebronnen tot verandering en/of engagement aanzetten (begrijpen);
 • 6. uitleggen hoe Bijbelverhalen en christelijke tradities gelovigen en geloofsgemeenschappen inspireren (begrijpen);
 • 10. uitdrukken hoe christelijke inspiratiebronnen verwantschap vertonen met en/of een uitdaging vormen voor het eigen leven;

Ingrediënten

 • 127 – Levensbeschouwelijke bronnen
 • 141 – Inspirerende Bijbelse en kerkelijke figuren
 • 142 – Vriendschap en solidariteit 

lesdoelen

 • De lln kunnen verwoorden hoe een heel speciale periode een samenleving kan/doet veranderen.
 • De lln kunnen uitleggen wat solidariteit betekent.
 • De lln beseffen hoe belangrijk solidariteit (goede regels/afspraken) is in moeilijke/ongewone situaties.
 • De lln kunnen vertellen dat er zulke situaties ook in de geschiedenis/de Bijbel waren en welke impact deze hadden op de mensheid en op de samenleving.

Lesmateriaal

Links

Via deze link kan je het filmpje bekijken over een pandemie als veranderaar van cultuur.

Gemaakt door Cecilia Tokes Nagy

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be