StapSteen 4 – Hoofdstuk 1 “Ont-moeten” – verwerkingsopdracht

Dit lesmateriaal bevat een verwerkingsopdracht waarin de leerlingen kennis maken met de essentie van hoofdstuk 1 van het leerwerkboek ‘StapSteen 4’ (Van In). Doelstellingen Leerplandoelen GODSDIENST tweede graad BSO (Thomas katholiek godsdienstonderwijs) Terrein ‘Ontmoeten’ – terreindoelen 1 Een variatie aan ontmoetingen onderscheiden (begrijpen). 2 In kaart brengen wat een ontmoeting Lees meer…

“Urbi et orbi” (beknopte info over De Goede Week en Pasen).

Dit is een kleine opdracht die (beknopt) zowel de Goede Week als het hele paasgebeuren uitlegt. De leerlingen gaan a.d.h.v. een krantenartikel op zoek naar de link tussen De Goede Week, Pasen, paasklokken, paaseitjes, … Doelstellingen Rooms-katholieke godsdienst (geactualiseerde versie): D/2018/0279/031 Leerplandoelstellingen 5. Concretiseren hoe het verhaal van Jezus een Lees meer…