Dit lesmateriaal maakt ons duidelijk dat we ondanks onze gebreken allemaal over talenten beschikken. Het is op eenzelfde manier dat ook Jezus destijds het beste in mensen naar boven haalde.

Doelstellingen

Lesdoelen

  • De leerlingen kunnen zich empathisch openstellen ten opzichte van het verhaal van een ander.
  • De leerlingen kunnen elementen die invloed hebben op het zelfbeeld of op het zelfbeeld van anderen opsommen.
  • De leerlingen weten dat een ‘Jezusfiguur’ het ware zelfbeeld in iemand naar boven haalt.
  • De leerlingen kunnen voorbeelden geven van hoe iemand omgaat met de beperking van een ander.
  • De leerlingen kunnen het beeld van een rups die verandert in een vlinder op een personage in een verhaal toepassen.

Lesmateriaal

Media

Gemaakt door Steven Van Genechten

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be