Dit is de laatste les van het drieluik binnen het terrein tijd. In deze laatste les gaan de leerlingen wat dieper in op het begrip heilsgeschiedenis. Om dit te doen, gaan ze een aantal fragmenten uit het Exodusverhaal lezen. Bij dit verhaal gaan de leerlingen vervolgens nadenken over welke evolutie Mozes en de Hebreeën doorheen dit verhaal maken. Ze stellen dit schematisch voor met aandacht voor de begrippen verleden, heden en toekomst. Tenslotte gaan de leerlingen een gelijkaardige denkoefening maken over hun eigen leven. Al de materialen kunnen in het leerpad, dat in de documenten vermeld staat, teruggevonden worden.

Doelstellingen

Leerplandoelen

 • 6. De leerlingen onderscheiden een dynamiek van verleden, heden en beloftevolle toekomst in Bijbelverhalen. (begrijpen)
 • Pluraliteit/Context
  • 3 Levensbeschouwelijke visies op plaats van mens in tijd: (nood-)lot en (heils-)geschiedenis
 • Christelijk geloof/Traditie
  • 7 Heilsgeschiedenis
 • Identiteit/Leerling
  • 19 Eigen identiteit vanuit verleden, heden en toekomst

Vormingsdoelen

 • De leerlingen kunnen in hun eigen woorden uitleggen hoe er in de Bijbel omgegaan wordt met de elementen van verleden, heden en toekomst. Het feit dat dit een beloftevolle toekomst is, is hierbij zeer belangrijk.
 • De leerlingen kunnen het begrip heilsgeschiedenis hier ook bij betrekken en in hun eigen woorden uitleggen wat dit begrip inhoudt.
 • De leerlingen doen dit a.d.h.v. het Exodus verhaal.
 • De leerlingen kunnen de dynamiek tussen verleden, heden en toekomst ontdekken in het leven van Mozes en in dat van de Hebreeën.
 • De leerlingen kunnen deze dynamiek ontdekken in hun eigen leven en proberen hun eigen identiteit vanuit deze dynamiek uit te leggen.

Lesdoelen

 • De leerlingen kunnen in hun eigen woorden het begrip heilsgeschiedenis uitleggen.
 • De leerlingen kunnen het begrip heilsgeschiedenis uitleggen aan de hand van de levensloop van Mozes.
 • De leerlingen kunnen het begrip heilsgeschiedenis uitleggen aan de hand van de evolutie dat het volk van de Hebreeën meemaakt.
 • De leerlingen kunnen een dynamiek tussen verleden, heden en een beloftevolle toekomst ontdekken in een Bijbelverhaal.
 • De leerlingen kunnen hun eigen identiteit vanuit verleden, heden en toekomst in eigen woorden uitleggen.

Lesmateriaal

Gemaakt door Brent Theys

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be