Deze les bouwt verder op de eerdere les binnen het terrein tijd. In deze les gaan we kijken naar de beleving en duiding van tijd. De leerlingen bekijken hierbij een aantal verschillende dagindelingen en welke factoren allemaal een invloed kunnen hebben op deze indeling. Op het einde van de les maken de leerlingen deze oefening ook voor hun eigen dagindeling. Daarnaast komen de leerlingen ook wat meer te weten over de begrippen chronos en kaïros om tijd te duiden.

Doelstellingen

Leerplandoelen

 • 1. De leerlingen illustreren hoe mensen tijd verschillend besteden en beleven. (begrijpen)
 • 3. De leerlingen illustreren aan de hand van getuigenissen hoe een gelovige levenswijze vorm krijgt in de tijdsbesteding en -beleving. (begrijpen)
 • Pluraliteit/Context
  • 1 Beleving en duiding van tijd
  • 6 Maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van tijd
 • Christelijk geloof/Traditie
  • 8 Chronos en Kaïros
 • Identiteit/Leerling
  • 15 Spreken van leerling over eigen tijd

Vormingsdoelen

 • De leerlingen kunnen hun eigen dagindeling opstellen en de gemaakte keuzes uitleggen.
 • De leerlingen beseffen dat deze dagindeling overal ter wereld, maar ook in hun eigen klas, anders kan zijn.
 • De leerlingen verklaren wat hiervan de oorzaak kan zijn.
 • De leerlingen beseffen dat ze op sommige van deze factoren (nog) geen invloed hebben.
 • De leerlingen leggen verschillende manieren om naar tijd te kijken en tijd in te delen in hun eigen woorden uit.
 • De leerlingen maken onderscheid tussen lineair en circulair en tussen kronos en kaïros.

Lesdoelen

 • De leerlingen kunnen hun eigen dagindeling opstellen.
 • De leerlingen kunnen hun eigen mening geven over hun dagindeling.
 • De leerlingen kunnen in hun eigen woorden uitleggen welke factoren het opstellen van een dagindeling kunnen beïnvloeden.
 • De leerlingen kunnen beoordelen welke zaken zij in hun dagindeling zelf controleren.
 • De leerlingen kunnen beoordelen welke zaken zij in hun dagindeling niet zelf controleren en dus voor hen gecontroleerd wordt.
 • De leerlingen kunnen in hun eigen woorden uitleggen welke rol de maatschappij speelt bij het opstellen van je dagindeling.
 • De leerlingen kunnen in hun eigen woorden het verschil tussen lineaire en circulaire tijd uitleggen.
 • De leerlingen kunnen voorbeelden geven van lineaire en circulaire tijd.
 • De leerlingen kunnen in hun eigen woorden het verschil tussen kronos en kaïros uitleggen.
 • De leerlingen kunnen een voorbeeld van kronos en kaïros geven.

Lesmateriaal

Gemaakt door Brent Theys

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be