Dit lesmateriaal bevat een verwerkingsopdracht waarin de leerlingen kennis maken met de essentie van hoofdstuk 1 van het leerwerkboek ‘StapSteen 4’ (Van In).

Doelstellingen

Leerplandoelen

GODSDIENST tweede graad BSO (Thomas katholiek godsdienstonderwijs)

Terrein ‘Ontmoeten’ – terreindoelen

  • 1 Een variatie aan ontmoetingen onderscheiden (begrijpen).
  • 2 In kaart brengen wat een ontmoeting “waardevol” kan maken (begrijpen).
  • 7 Uitdrukken wat voor hen een betekenisvolle ontmoeting is.

Lesdoelen

  • De leerlingen begrijpen wat iemand “echt ontmoeten” inhoudt en kunnen dit uitleggen.
  • De leerlingen begrijpen het verschil tussen een “virtuele” en een “live-ontmoeting” en kunnen dit uitleggen.
  • De leerlingen begrijpen dat “echt naar iemand luisteren” meer is dan enkel “horen” wat hij / zij zegt. De leerlingen zien in dat dit een inspanning vraagt van ons hele lichaam en kunnen hierbij drie elementen aanhalen.
  • De leerlingen kunnen de essentie van het verhaal omtrent ‘De Toren van Babel’ (Genesis 11) uitleggen.
  • De leerlingen kunnen de achterliggende boodschap bij het verhaal ‘De Toren van Babel’ uitleggen.

Lesmateriaal

Gemaakt door Cedric Willemsen

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be