De schuifmaat opdracht

In deze opdracht vind je wat meer uitleg over de schuifmaat, namelijk over hoe je deze moet gebruiken en hoe je de maat hierop moet aflezen. Doelstellingen Leerplandoelen T19 De meetnauwkeurigheid definiëren en een meetstaat opstellen. tolerantie passingstelsel maatinterpretatie functionele maat Lesmateriaal Gemaakt door Wouter Van Moeseke Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be

Landbouw en voedsel tijdens de middeleeuwen

Deze online les behandelt het onderwerp “landbouw en voedsel tijdens de middeleeuwen.” De les verloopt aan de hand van een lessonUp. De leerlingen gaan op een zelfstandige manier interactief aan de slag. Doelstellingen Leerplandoelen Historische kennis: Doelstelling 3: De leerlingen kunnen de grote ontwikkelingslijnen formuleren en tonen de daaraan gekoppelde Lees meer…

Educatief lessenpakket evenredigheden

Leerlingen doorlopen een digitaal lessenpakket over evenredigheden dat is ontworpen in Weebly. Het lessenpakket is toepasbaar voor verschillende lessen over evenredigheden. Het neemt in totaal drie lesuren in beslag. Door middel van gevarieerde en verdiepende verwerkingsopdrachten komen de leerlingen meer te weten over evenredigheden, recht en omgekeerd evenredige grootheden + Lees meer…

Diagrammen (staaf-, cirkel- en lijndiagram)

De leerlingen kunnen de basisgeletterdheid omtrent diagrammen aflezen en interpreteren en oefenen via een digitaal leerpad gemaakt in Decktoys. De leerlingen leren in dit interactieve en speelse leerpad hoe ze diagrammen moeten aflezen en interpreteren. Er is voldoende differentiatie op niveau en tempo aanwezig. Ook wordt er ingegaan op de Lees meer…

Kennismaking met de ziekenhuisafdelingen

Dit lessenpakket bevat een bundel over ziekenhuisafdelingen. Daarnaast wordt nog een extra oefenbundel aangeboden die focust op de specifieke woordenschat in een ziekenhuis. De leerling kan de woordenschat online inoefenen met een memory. Bovendien wordt een makkelijker memoryspel aangeboden voor de taalzwakkere leerlingen. Doelstellingen Ontwikkelingsdoelen OV3, logistiek assistent: Communicatie: 17. Lees meer…