In deze bundel leer je hoe je een werkvoorbereiding maakt en daarbij ook nog hoe je een werkvolgorde net opstelt. Een werkvolgorde stel je op voor je aan je werkstuk begint te werken. Het zorgt voor een duidelijke structuur in je werk.  

Doelstellingen

Leerplandoelen

T19 De meetnauwkeurigheid definiëren en een meetstaat opstellen. tolerantie passingstelsel maatinterpretatie functionele maat

Lesmateriaal

Gemaakt door Wouter Van Moeseke

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be