Dit lessenpakket bevat een bundel over ziekenhuisafdelingen. Daarnaast wordt nog een extra oefenbundel aangeboden die focust op de specifieke woordenschat in een ziekenhuis. De leerling kan de woordenschat online inoefenen met een memory. Bovendien wordt een makkelijker memoryspel aangeboden voor de taalzwakkere leerlingen.

Doelstellingen

Ontwikkelingsdoelen

 • OV3, logistiek assistent:
 • Communicatie: 17. zich in functie van de eigen leefwereld informeren:
  • regionale diensten en hulpverleners inventariseren.
  • informatie over diensten en hulpverleners inwinnen.
 • Initiatief zorg: 31. elementaire hulp bieden en inroepen:
  • de eerstehulpdiensten en/of bevoegde personen oproepen.

Lesdoelen

 • De leerling kan een korte omschrijving geven van de verschillende ziekenhuisafdelingen geven.
 • De leerling kent het noodnummer.
 • De leerling kan de juiste zaken vertellen, wanneer hij belt naar de hulpdiensten.

Lesmateriaal

Gemaakt door Eline Hendrickx

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be