De leerlingen moeten de giftige planten kennen en herkennen die gevaarlijk zijn voor paarden. Er zijn verschillende omstandigheden wanneer een paard giftige planten kan eten. De leerlingen moeten voor opdracht 1 eerst online opzoeken hoe de giftige planten eruitzien. Vervolgens moeten de leerlingen op pad gaan om de planten te gaan zoeken en op een blad papier te kleven. Voor de 2de opdracht moeten de leerling per plantensoort de symptomen opzoeken wanneer het paard deze opeet of hier mee in contact komt.

Doelstellingen

Lesdoelen

  • De leerlingen kunnen 10 giftige planten herkennen.
  • De leerlingen kunnen de symptomen herkennen wanneer een paard in contact komt met een giftige plant.

Lesmateriaal

Gemaakt door Jens Allaert

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be