In deze opdracht vind je wat meer uitleg over de schuifmaat, namelijk over hoe je deze moet gebruiken en hoe je de maat hierop moet aflezen.

Doelstellingen

Leerplandoelen

T19 De meetnauwkeurigheid definiëren en een meetstaat opstellen. tolerantie passingstelsel maatinterpretatie functionele maat

Lesmateriaal

Gemaakt door Wouter Van Moeseke

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be