Deze online les behandelt het onderwerp “landbouw en voedsel tijdens de middeleeuwen.” De les verloopt aan de hand van een lessonUp. De leerlingen gaan op een zelfstandige manier interactief aan de slag.

Doelstellingen

Leerplandoelen

 • Historische kennis:
  • Doelstelling 3: De leerlingen kunnen de grote ontwikkelingslijnen formuleren en tonen de daaraan gekoppelde inzichten op lange termijn van het ontstaan, de uitbouw en de ondergang van de westerse samenleving tussen ca. 500 tot ca. 1800. De kennis betreft dus de dynamiek van de geschiedenis, namelijk historische processen die de veranderlijkheid en veranderbaarheid van samenlevingen onthullen.
 • Historisch inzicht:
  • Doelstelling 6: Leerlingen kunnen aantonen dat verleden en geschiedenis twee verschillende dingen zijn en dat elke ‘historische’ waarheid een voorlopig en onvolledig eindproduct is.
 • Historische vaardigheden:
  • Doelstelling 11: De leerlingen kunnen historische gebeurtenissen en ontwikkelingen op het heden te betrekken(‘actualiseren’).
  • Doelstelling 12: De leerlingen kunnen het maatschappelijk gedrag uit het verleden interpreteren vanuit de toenmalige, historische context; de leerlingen geven voorbeelden van norm conformerend en normafwijkend maatschappelijk gedrag, vanuit toenmalige maatschappelijke waarden.
  • Doelstelling 13: De leerlingen kunnen aantonen dat mensen in andere tijden keuzen moesten maken zonder de gevolgen ervan te kennen, met andere woorden aantonen dat de beleefde tijd (van de tijdgenoot)verschilt van de ‘geconstrueerde’ tijd (van de historicus).
 • Historische attitudes:
  • Doelstelling 16: De leerlingen zijn nauwkeurig bij het verzamelen, ordenen, analyseren en interpreteren van informatie over de historische en actuele werkelijkheid.
  • Doelstelling 22: De leerlingen kunnen zich inleven in het dagelijkse leven van de mens uit de bestudeerde samenleving.

Lesdoelen

 • De leerlingen kunnen vijf vernieuwingen in de landbouw opsommen en uitleggen
 • De leerlingen kunnen uitleggen waarom de vernieuwingen in de landbouw belangrijk waren
 • De leerlingen kunnen uitleggen waarom de landbouwproductie in de middeleeuwen vrij laag blijft
 • De leerlingen kunnen het principe van het tweeslagstelsel en het drieslagstelsel uitleggen en de verschillen aanduiden
 • De leerlingen kunnen het begrip “dorsen” naar de kern definiëren
 • De leerlingen kunnen zich visueel voorstellen hoe groot 1 ha is.
 • De leerlingen begrijpen dat de middeleeuwse mens zelf zijn voedsel moest voorzien
 • De leerlingen beseffen dat het oogsten ten tijde van de middeleeuwen veel minder opbracht dan vandaag
 • De leerlingen beseffen dat de boeren anno 2020 ook nog een belangrijk onderdeel van de samenleving zijn

Lesmateriaal

Media

https://www.lessonup.com/app/embed/iG2cmXfs5AdAC5hew

Gemaakt door Lars Baeyens

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be