Het huwelijksvermogenstelsel

Dit lesmateriaal maakt de leerlingen wegwijs in de verschillen tussen wettelijk samenwonen, feitelijk samenwonen en trouwen. Het bereidt de leerlingen voor op zelfstandig wonen en informeert hen over de gevolgen van de woonvorm die ze kiezen. Doelstellingen Leerplandoelen PROJECT ALGEMENE VAKKEN derde graad BSO (VVKSO-BRUSSEL D/2012/7841/026) 4 Zelfstandig en in Lees meer…

Herhaling zinsleer: de voorwerpen en bepalingen

Dit lesmateriaal bevat een Blendspace (Tes Teach) waarin de leerlingen via powerpointpresentaties de theorie van het lijdend voorwerp, het meewerkend voorwerp, het handelend voorwerp, het voorzetselvoorwerp en de bepalingen herhalen. Na elk theoretisch gedeelte kunnen de leerlingen oefenen via een BookWidget. Op het einde van het leerpad is er een Lees meer…

3D tekenen met SolidWorks

Dit lesmateriaal maakt de leerlingen stap voor stap wegwijs in het CAD-pakket SolidWorks. De leerlingen leren 2D-tekeningen omzetten naar 3D-objecten. De leerlingen kunnen hiervoor gebruik maken van de filmfragmenten. De leerlingen krijgen zo de basisfuncties van SolidWorks onder de knie, waarna zij hun eigen ontwerp zullen kunnen realiseren. Doelstellingen Leerplandoelen Lees meer…

Ecologisch probleem: waterschaarste

Dit lesmateriaal gaat over het wereldwijde probleem ‘waterschaarste’. Meer specifiek zullen de leerlingen de waterproblematiek bekijken in het tweestromenland (Eufraat en Tigris) en in de omgeving van het Aralmeer. Waterschaarste in België wordt ook even aangehaald aangezien dit de laatste jaren een ‘hot item’ is in de actualiteit. Doelstellingen Leerplandoelen Lees meer…

Ontbossing in het Amazonewoud

Dit lesmateriaal bevat verschillende online tools en een werkbundel waarmee de leerlingen de ontbossing van het Amazonewoud en de gevolgen daarvan onderzoeken. De leerlingen nemen ook de oplossingen van de overheden kritisch onder de loep. Doelstellingen Leerplandoelen AARDRIJKSKUNDE tweede graad ASO (VVKSO-BRUSSEL D/2012/7841/002) 2.1 Door analyse van beelden, kaarten en Lees meer…

Vennootschappen

Dit lesmateriaal bevat een online leerpad dat onderzoeksvraag 7 ‘Welke ondernemingsvorm kiezen?’ behandelt van het thema ‘Ondernemen is risico’s nemen en beheersen’ uit Economix 3 (2019). Doelstellingen Leerplandoelen ECONOMIE tweede graad ASO (VVKSO-BRUSSEL D/2006/0279/050) De leerlingen kunnen verklaren waarom ondernemingen vaak de vorm aannemen van een vennootschap. De leerlingen kunnen Lees meer…

Eenmanszaak

Dit lesmateriaal bevat een online leerpad dat onderzoeksvraag 7 ‘Welke ondernemingsvorm kiezen?’ behandelt van het thema ‘Ondernemen is risico’s nemen en beheersen’ uit Economix 3 (2019). Doelstellingen Leerplandoelen ECONOMIE tweede graad ASO (VVKSO-BRUSSEL D/2006/0279/050) De leerlingen kunnen verklaren waarom ondernemingen vaak de vorm aannemen van een vennootschap. De leerlingen kunnen Lees meer…

Virtuele bodemboring en terreinonderzoek

Dit lesmateriaal bevat een online leerpad dat les 4 ‘Virtuele bodemboring en terreinonderzoek’ behandelt van het thema ‘Gesteenten, bodem en ondergrond’ uit Zone 1. Doelstellingen Leerplandoelen AARDRIJKSKUNDE eerste graad A-stroom (VVKSO-BRUSSEL D/2019/13.758/010) Procedurele doelen 1 De leerlingen lokaliseren en oriënteren aan de hand van digitale en niet-digitale hulpmiddelen personen, plaatsen Lees meer…

Bodem en ondergrond

Dit lesmateriaal bevat een online leerpad dat les 3 ‘Bodem en ondergrond’ behandelt van het thema ‘Gesteenten, bodem en ondergrond’ uit Zone 1. Doelstellingen Leerplandoelen AARDRIJKSKUNDE eerste graad A-stroom (VVKSO-BRUSSEL D/2019/13.758/010) Procedurele doelen 1 De leerlingen lokaliseren en oriënteren aan de hand van digitale en niet-digitale hulpmiddelen personen, plaatsen en Lees meer…