De persoonsvorm en onderwerp + woordenschatuitbreiding

Het is een digitaal leerpad waarbij de leerlingen oefeningen maken rond zinsleer. Ze komen te weten wat en hoe ze de persoonsvorm en het onderwerp kunnen vinden. In het leerpad is ook een taaluitdaging verwerkt waarbij de leerlingen gaan werken aan woordenschatuitbreiding. Doelstellingen Leerplandoelen Doelen 1B: LPD 1 * De Lees meer…

Diagrammen (staaf-, cirkel- en lijndiagram)

De leerlingen kunnen de basisgeletterdheid omtrent diagrammen aflezen en interpreteren en oefenen via een digitaal leerpad gemaakt in Decktoys. De leerlingen leren in dit interactieve en speelse leerpad hoe ze diagrammen moeten aflezen en interpreteren. Er is voldoende differentiatie op niveau en tempo aanwezig. Ook wordt er ingegaan op de Lees meer…

Teksttype en tekstdoel / taaluitdaging: hoofdletters en werkwoorden ott en ovt

Het is een digitaal leerpad waarbij de leerlingen oefeningen gaan maken rond het thema teksttype en tekstdoel. Doorheen het leerpad zijn er ook twee taaluitdagingen. De eerste taaluitdaging is een oefening over de hoofdletters en de tweede taaluitdaging is een oefening over de werkwoorden in de ott en ovt. Doelstellingen Lees meer…

Faire des courses

Dit lessenpakket omvat een interactieve website met allerlei oefeningen, fimpjes, liedjes en evaluatievormen omtrent het lesonderwerp ‘faire des courses’ (boodschappen doen). De website is ontwikkeld voor leerlingen uit het tweede jaar van de B-stroom. Er is extra aandacht besteed aan differentiatie, variatie en evaluatie. Leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag Lees meer…

Breuken – instructievideo’s en online oefeningen

De leerlingen kunnen zich via informatieve video’s, gecombineerd met de leerstof uit hun handboek en een reeks online oefeningen voorbereiden op een test/quiz waarmee de leerstof ook meteen getoetst wordt. Doelstellingen Leerplandoelen AV Project Algemene Vakken AV Wiskunde 2016/1296/3//D 1 Inzicht hebben in de relatie tussen breuk, decimaal getal en Lees meer…