Aan de hand van korte tekstjes en leuke filmpjes over de paaskring maken de leerlingen zelfstandig een bondig overzicht van de Goede Week.

Doelstellingen

Leerplandoelen

  • Terreindoel TIJD 2: Voorbeelden geven van belangrijke gebeurtenissen die impact hebben op het leven van mensen (begrijpen).
  • Pluraliteit/Context 5: Functie en belang van rituelen en feesten.
  • Identiteit/Leerling 18: Eigen beleving van rituelen en feesten.
  • Christelijk geloof/Traditie 9: Lithurgisch jaar.

Lesdoelen

  • De leerlingen nemen zelfstandig tekst en filmpjes door.
  • De leerlingen beschrijven hoe ze zelf vasten.
  • De leerlingen zetten invulwoorden op de juiste plaats in een invultekst.
  • De leerlingen plaatsen de juiste dagen van de Goede Week met een hoofdletter bij de invulteksten.
  • De leerlingen plaatsen afbeeldingen/prenten bij de juiste dag van de Goede Week.

Lesmateriaal

Links

Links naar teksten en filmpjes zijn vermeld in het lesmateriaal.

Gemaakt door Ingrid De Paepe

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be